Geografisch thema

Emanuel Hielstraat

ID: 3345   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3345

Beschrijving

Voorheen Hongerijstraat genaamd, oud straattracé van de vroegere zogenaamde Dries (heden Meersemdries) tot de vroegere kerk op de hoek met het kruispunt Kerkstraat en Gentbruggeaard. Loopt langs de westelijke kant van het circa 1875 aangelegde Gentbruggeplein. Bij het voornoemde kerkplein voornamelijk afgezet met arbeidershuizen en kleine burgerhuizen van twee traveeën en twee tot twee en een halve bouwlaag voorzien van witbepleisterde, beraapte of later gecementeerde lijstgevels.

Vlakbij het kruispunt met Tweekapellenstraat komt een in steegvorm aangelegde rij van 19de-eeuwse arbeidershuisjes voor (nummer 49-55) van één bouwlaag onder schilddak (nok loodrecht op de straat, kunstleien) voorzien van vijf dakkapellen; gecementeerde lijstgevel met rechthoekige muuropeningen onder aflijnende houten kroonlijst. Voortuintjes aan de straatkant afgesloten door middel van een houten hek tussen vierkante betonnen pijlers.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Café De Snoek

 • Omvat
  Twee arbeidershuizen

 • Is deel van
  Gentbrugge

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Emanuel Hielstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3345 (Geraadpleegd op 23-11-2020)