Geografisch thema

Goedingenstraat

ID: 3358   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3358

Beschrijving

Oude landweg doorheen het gehucht Goedinge, vertrekkend aan het huidige kruispunt met de Broekkantstraat. Doorheen de velden in noordelijke richting leidend naar de Leiebocht. Sporadische oude bebouwing met ondermeer nummer 1 een heden gerenoveerd hoevetje op het kruispunt met de Broekkantstraat, haaks ingeplant op de straat, op een oude balk boven de toegevoegde ingang gedateerd 1732 en met behouden witgekalkte zijaandaken met muurvlechtingen; bakoventje in de tuin. Bij het zogenaamd "Beelaertkasteeltje" aan de Leie zijn nog enkele oude hoeven gegroepeerd. Begin 20ste eeuw werd de straat, parallel aan de grote Leiebocht doorgetrokken en verkaveld voor zomerverblijven, heden grotendeels vervangen door residentiƫle villa's.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  : 1983


Relaties

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Lusthof van de familie Beelaert

 • Omvat
  Open hoeve

 • Is deel van
  Afsnee

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Goedingenstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3358 (Geraadpleegd op 26-09-2020)