Geografisch thema

Kerkwegel

ID
3377
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3377

Beschrijving

Smalle zandweg om het kerkhof heen, bebouwd met twee achterin gelegen gekoppelde boerenhuisjes met omhaagde tuinen. Huisjes van elk drie traveeën en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig aan de straat), nummer 5 met linker zijaandak met muurvlechtingen. Oude kernen opklimmend tot de 18de eeuw, nummer 2-3 volgens archiefstukken aangepast in 1874. Verankerde gewitte en gecementeerde voorgevels met rechthoekige vensters met luiken en centrale deuren.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXV (Sint-Denijs-Westrem), 1874/59.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Brouwerij Roegiers

  • Is deel van
    Sint-Denijs-Westrem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kerkwegel [online] https://id.erfgoed.net/themas/3377 (Geraadpleegd op )