Geografisch thema

Kerkwegel

ID: 3377   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3377

Beschrijving

Smalle zandweg om het kerkhof heen, bebouwd met twee achterin gelegen gekoppelde boerenhuisjes met omhaagde tuinen. Huisjes van elk drie traveeën en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig aan de straat), nummer 5 met linker zijaandak met muurvlechtingen. Oude kernen opklimmend tot de 18de eeuw, nummer 2-3 volgens archiefstukken aangepast in 1874. Verankerde gewitte en gecementeerde voorgevels met rechthoekige vensters met luiken en centrale deuren.

 • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXV (Sint-Denijs-Westrem), 1874/59.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  : 1983


Relaties

 • Omvat
  Brouwerij Roegiers
  Hogeheerweg 1, Kerkwegel 1 (Gent)

 • Is deel van
  Sint-Denijs-Westrem
  Sint-Denijs-Westrem (Gent)