Geografisch thema

Kortrijksesteenweg (Sint-Denijs-Westrem)

ID
3380
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3380

Beschrijving

Zeer rechtlijnige, oost-west verlopende steenweg dwars doorheen de gemeente, getrokken tussen 1716 en 1720. In de loop van de 18de eeuw bebouwd met talrijke herbergen en afspanningen waarrond nieuwe wijken en gehuchten ontstonden (bijvoorbeeld bij "de Drie Koningen" te Maaltebrugge en "de Drie Sleutels" ten zuiden van de dorpskern). Ze verdwenen alle door de verbredingswerken aan de steenweg. Tot de aanleg van de autosnelweg E5 was dit echter de belangrijkste verkeersader naar Kortrijk. Ook de laatste beuken die de steenweg afzoomden verdwenen bij de verbredingswerken in de jaren 1960. Op verschillende tijdstippen werd de steenweg doorsneden door de spoorweg (1911, in 1958 voorzien van een ondergrondse tunnel) en de autosnelweg E5 (1950).

Heden verspreide bebouwing met sporadische resten uit de 19de eeuw en voornamelijk 20ste-eeuwse villa's in grote tuinen waaronder enkele vermeldenswaardige uit de jaren 1930 (nummers 1091, 1094, 1113-1115, 1121, gedateerd "anno 1938", 1123-1125, 1142). Ten zuiden van de steenweg werden verschillende verkavelingen aangelegd op gronden van het nog bestaande kasteel Puttenhove (Soenenspark) of het circa 1968 gesloopte kasteel Steppestede, ondermeer met inplanting van een groot winkelcentrum.

 • DELBAERE E. 1980: Sint-Denijs-Westrem in beeld, deel 3, Dorpsgezichten, Sint-Denijs-Westrem.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nd, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De tweegezinswoning met nummer 1113-1115 werd kadastraal geregistreerd in 1936 in opdracht van handelaar Gustave Depaepe-Dehavel en werd ontworpen door architect Emile De Nil. Ook de woning op nummer 1123-1225 (gesloopt in 2016) was een ontwerp van Emile De Nil, gebouwd in 1935 in opdracht van De Backer-Lust Adhemar en De Backer Raymond, volgens het kadasterarchief echter in opdracht van handelaar August Van Huffel – De Graeve.

 • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Gent, afdeling XXV (Sint-Denijs-Westrem), 1936/14 en 1936/15.
 • DE BUCK A. 2001: Emile De Nil, architect (1902-1982), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, Vakgroep Kunst-, Muziek en theaterwetenschappen, catalogus 21 en 22.
Auteurs : Verhelst, Julie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

 • Omvat
  Café Oranjehof

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Klooster Sint-Jozefgesticht

 • Omvat
  Kunstenaarswoningen in neotraditionele stijl

 • Is deel van
  Sint-Denijs-Westrem

 • Is gerelateerd aan
  Kortrijksesteenweg (19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kortrijksesteenweg (Sint-Denijs-Westrem) [online], https://id.erfgoed.net/themas/3380 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.