Geografisch thema

Loofblommestraat

ID
3391
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3391

Beschrijving

Vroegere Kerkstraat. Heden zogenaamd naar de rederijkerskamer "de Loofblomme" die vergaderde in de herberg 't Zwaantje op de hoek met de Kerkdreef.

Vrij lange dorpsstraat met variërende bebouwing. Het begin van de straat (bij het Gemeenteplein) wordt gedomineerd door de oude en nieuwe schoolgebouwen van het Heilige Theresia Instituut (nummer 2). Op de hoek met de Pastorijdreef bevond zich café "'t Fontijntje" (nummer 18) een haaks op de straat ingeplant huis met beraapte gevel en voortuin daterend van circa 1866 (heden verbouwd).

Twee boerenhuisjes naast nummer 24 werden gesloopt bij het verbreden van de straat. De onpare straatzijde vertoont naast talrijke nieuwe bouw nog enkele 19de-eeuwse huizen ondermeer nummers 45-47, 49, een achterin gelegen huis horende bij de voormalige brouwerij Sint-Antonius, gesloopt in de jaren 1960; nummer 83, een beschilderd bakstenen hoekhuisje met getrapte dakvensters en nummers 85-91, een ensemble van bakstenen arbeidershuisjes met anderhalve bouwlaag en twee traveeën (repeterend schema), getoogde deuren en vensters met bewaard houtwerk en persiennes, daterend uit laatste kwart 19de eeuw.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Herberg 't Zwaantje

 • Omvat
  Klooster, school en ouderlingentehuis van de zusters van Sint-Vincentius-à-Paulo

 • Omvat
  Opgaande zilverlinde als vredesboom

 • Omvat
  Twee burgerhuizen

 • Omvat
  Villa des Lilas

 • Is deel van
  Sint-Denijs-Westrem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Loofblommestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3391 (Geraadpleegd op )