Geografisch thema

Scheldestraat

ID
3417
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3417

Beschrijving

De Scheldestraat loopt vanaf de Dendermondsesteenweg in zuidelijke richting naar de Schelde, tot aan de Wolterslaan. Ze kruist hiermee de bijna gelijktijdig aangelegde Bouwmeestersstraat en Aannemersstraat. De aanleg van de straat behoort tot een uitgebreid urbanisatieplan dat vanaf 1888 ten zuiden van de Dendermondsesteenweg tot stand kwam. 

De aanleg van het straatgedeelte tussen de Dendermondsesteenweg en de Aannemersstraat werd in 1904 bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. Het ontwerp van de nieuwe straat was door hoofdingenieur G. Wolters en bediende De Groote ingediend. Wolters diende in hetzelfde jaar ook een aanvraag in om de Bouwmeestersstraat, Ondernemersstraat (heden Aannemersstraat) en Beeldhouwersstraat aan te leggen. De straat werd ongeveer evenwijdig en op dubbele perceelsdiepte van de toen al aanwezige Klinkkouterstraat afgelijnd.

De eerste bouwaanvragen voor de nieuwe straat dateren uit 1905, terwijl de eerste woningen in 1907 in het kadaster geregistreerd werden. Tegen 1913 was de straat vanaf de Dendermondsesteenweg tot aan de Aannemersstraat volledig bebouwd. De straat is vooral bebouwd met vrij sobere burgerhuizen van drie bouwlagen en één tot drie traveeën, met bepleisterde lijstgevels in neoclassicistische stijl. Hier en daar worden de gevels verlevendigd met art-nouveaugetinte versiering en werd gekozen voor een eclectische stijl met meerkleurige bakstenen gevels. Opvallende voorbeelden van deze laatste zijn de ensembles op nummers 14-28 en 107-113, die beide door aannemersbedrijf Focquet-Fassart gebouwd werden. Elementen uit de art-nouveaustijl komen onder andere terug in de panden op nummer 54 ontworpen door de gebroeders Wattenberghe, en de nummers 56-58 en het hoekensemble met de Bouwmeestersstraat nummer 66, ontworpen door Urbain Crommen.

De verlenging van de straat in de richting van de Wolterslaan, gebeurde afgaande op de aanwezige bouwstijlen en de jaartallen van de bouwaanvragen, tijdens het interbellum. Ook de bebouwing in de Wolterslaan dateert vanaf 1929. De bebouwing is hier meer gevarieerd, zoals het hoekensemble van de Aannemersstraat en Scheldestraat op nummers 115-123, dat ondanks de combinatie van zowel elementen uit de art deco en het modernisme, gelijktijdig door Emile De Nil ontworpen werd in 1930. Verder stond architect Maurice De Wilde in voor de burgerhuizen met elementen uit de beaux-artsstijl op de nummers 108, 110-112 en 114-116.

 • MENGE C. 1985: Sint-Amandsberg: onderzoek naar de wording van een voorstedelijk weefsel, onuitgegeven thesis, Katholieke Universiteit Leuven, 100.
 • POELMAN R. 1982: Verklaring der straatnamen te Desteldonk, Oostakker en Sint-Amandsberg,
 • S.N. s.d.: Heemkundige Kring De Oost-Oudburg v.z.w., Jaarboek XIX, 154.

Auteurs: De Caluwé, Carlo; Janssens, Karolien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Art-decoburgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Eclectische eenheidsbebouwing

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing

 • Omvat
  Meergezinswoning

 • Omvat
  Modernistisch woonhuis met magazijn

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch samenstel

 • Omvat
  Neoclassicistisch samenstel

 • Omvat
  Neoclassicistisch samenstel

 • Omvat
  Neoclassicistisch samenstel

 • Omvat
  Neoclassicistisch samenstel

 • Is deel van
  Sint-Amandsberg


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Scheldestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/3417 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.