Geografisch thema

Kerkstraat

ID
3442
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3442

Beschrijving

Leidt van de plaats waar zich vroeger de oude kerk van Gentbrugge bevond (heden ingenomen door het kerkhof) naar de verdwenen Keizerpoort, door de Sas- en Posthoornstraat later verbonden met de Brusselsesteenweg. Ondanks de reeds aanwezige tendens tot vernieuwbouw domineert nog steeds de bebouwing met arbeiders- en kleine burgerhuizen uit de tweede helft van de negentiende eeuw met de voor die tijd gangbare bepleisterde of beraapte lijstgevels met sober gehouden stucversiering, of met latere cementering zoals bijvoorbeeld nummer 4, het vanouds gekende café "In de garde civique". De enige sporen van de oude bebouwing worden gevormd door een voormalig achterin gelegen boerenhuis uit midden negentiende eeuw (?), sinds begin twintigste eeuw opgenomen in een industrieel bedrijf nummer 24-26, en verder door een paar overgebleven doch sterk aangepaste huisjes van één verdieping (nummer 1-5).


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuizen in eenheidsbebouwing

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Gemeentehuis van Gentbrugge

 • Omvat
  Puntfabriek

 • Omvat
  Twee burgerhuizen

 • Omvat
  Twee neoclassicistische burgerhuizen

 • Omvat
  Twee stadswoningen in spiegelbeeldschema

 • Is deel van
  Gentbrugge


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kerkstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3442 (Geraadpleegd op 22-06-2021)