Geografisch thema

Havenweg

ID
3447
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3447

Beschrijving

Vroegere benaming: Rijkestraat. Smalste straatje van de dorpskom, loodrecht op de dijk aangelegd en ongeveer in het midden doorsneden door de Schoolstraat. Karakteristieke aaneengesloten bebouwing van eerder kleine en lage panden (twee à drie traveeën en één à anderhalve verdieping), hoofdzakelijk uit late 19de eeuw daterend, en geplaatst op een sterk verspringende rooilijn. Afwisselend bakstenen of beschilderde paramenten. Straatbeeld verlevendigd door frequent gebruik van rolluikkasten. De hoge puntgevel van een schuur op de hoek van de Vissersstraat zorgt voor een opvallend accent.


Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  : 1981


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Havenweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/3447 (Geraadpleegd op 23-01-2021)