Geografisch thema

Joseph Smeetslaan

ID: 345   URI: https://id.erfgoed.net/themas/345

Beschrijving

De Jozef Smeetslaan vormt het centrum van het oude gehucht Boseinde, gelegen ten westen van de oude kern, en sinds de eerste helft van de 19de eeuw ervan gescheiden door de Rijksweg.

Het gehucht Boseinde ontstaat ten westen van de heirbaan; het kent een langzame ontwikkeling door het feit dat de heidegronden hier veel minder vruchtbaar zijn dan de alluviale gronden in de buurt van de Maas, waar het oude centrum lag. De weinig waardevolle gronden werden regelmatig geschonken aan behoeftige inwoners, die slechts een zeer beperkt landbouwbedrijf konden uitbaten en verplicht waren als landarbeiders voor derden te werken. Het hoevetype verschilt dan ook met dat in het centrum: de voorkeur gaat uit naar het langgestrekte hoevetype, met nok loodrecht op de straat.

De oude bebouwing, bestaat thans uit de kleine hoeven uit eind 19de - begin 20ste eeuw, met woonhuis en aansluitende stal onder zadeldak, nok loodrecht op de straat, enkele hebben nok parallel met de straat.

Nummer 12; nummer 24A; nummer 60: op de hoek met de Zandstraat, gedateerd op een gevelsteen: AT GU/1909; nummer 97; nummer 118, op een gevelsteen gedateerd 1906; nummer 152: langgestrekt met ordonnantie stal-dwarsschuur-woonhuis onder zadeldak (Vlaamse pannen); nummer 160; nummer 182.


Bron     : Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1996


Relaties