Geografisch thema

Verheyenplein

ID
3453
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3453

Beschrijving

Rechthoekig plein ten westen van de hoofdstraat, met in het centrum ervan de monumentale parochiekerk, in schril contrast met de omringende bebouwing van arbeider- en burgerhuizen (één tot twee bouwlagen) zonder enige vorm van ornamentiek.

Gemeentepomp, op de noordoostelijke hoek van het plein. Neoclassicistische vierkante constructie met afgeschuinde hoeken en bekroond door een zinken siervaas, volledig opgetrokken in arduin. Door de familie Jaequemyns in 1857 aan de inwoners van Verrebroek geschonken en gebouwd door L.I. Steeman, naar ontwerp van architect Deman (Gent) (ingebeitelde teksten).

Monument Philip Verheyen. Vierkante arduinen sokkel uitgevoerd door D. Bernard (Sint-Niklaas) naar ontwerp van architect L. Serrure, waarop een bronzen borstbeeld door F. Van Havermaet, gegoten door Lecherf (Brussel). Ingebeitelde teksten: voorzijde: .Philip Verheyen geboren te Verrebroeck den 23 april 1648, vermaard ontleedkundige, doctor in de medecijnen, hoogleeraar te Leuven, aldaar overleden den 28 januari 1710.. Rechterzijde: "Met bestuurs en volksgiften door den Oudheidskundigen Kring van het Land van Waes opgerigt en ingehuldigd, 1862". Achter- en likerzijde met zelfde teksten, in het Latijn.


Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  : 1981


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning gedateerd 1852

 • Omvat
  Gemeentepomp

 • Omvat
  Monument Philip Verheyen

 • Omvat
  Opgaande linde als vredesboom

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Laurentius

 • Is deel van
  Verrebroek


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Verheyenplein [online] https://id.erfgoed.net/themas/3453 (Geraadpleegd op 25-01-2021)