Geografisch thema

Karel Coggelaan

ID
3662
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3662

Beschrijving

Zuidoostelijk tracé van de onregelmatige zeshoek van de voormalige middeleeuwse stadsversterkingen, tussen huidige Zevensterreplein en Kaaiplaats. Zogenaamd naar Karel Cogge (1855- 1922), sluiswachter verantwoordelijk voor de overstroming van het frontgebied tijdens de Eerste Wereldoorlog. Huidig uitzicht: vrij brede geasfalteerde straat met schuinlopend tracé, behorend tot de verkeersring rondom de oude stadskern.

Basisbebouwing uit de tweede helft van de 19de en de 20ste eeuw van één a drie bouwlagen onder meer garages. Voornamelijk burgerhuizen soms met neogotische (nummer 31) en regionale neo-Vlaamse-renaissance kenmerken; voortuintjes aan oostelijke straatzijde. Hoofdgebouw van college getypeerd door overdimensionering van neogotische elementen, als blikvanger vanaf Kaaiplaats (nummer 8).

Knooppunt Lindendreef-Karel Coggelaan ten zuidoosten verbonden met kanaal Veurne-Nieuwpoort via de kaai. Noordelijke Kaaiplaatszijde met 19de- en 20ste-eeuwse bebouwing van één à drie bouwlagen, onder meer maalderij (nummer 5); lijstgevels en accent van twee beschilderde trapgevels (nummer 5).


Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Bisschoppelijk College

  • Omvat
    Neogotisch burgerhuis gedateerd 1909

  • Is deel van
    Veurne


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Karel Coggelaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/3662 (Geraadpleegd op )