Geografisch thema

Lindendreef

ID: 3667   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3667

Beschrijving

Zuid-oost-tracé van de onregelmatige zeshoek van de voormalige middeleeuwse stadsversterkingen tussen de vroegere Zuidpoort op huidig kruispunt met Zuidstraat, en de Kaaiplaats. Tot in het eerste kwart van de 20ste eeuw, beboomde boulevard met dubbele rij linden, zie oude foto, straatbenaming en herberg uit het vierde kwart van de 19de eeuw zogenaamd "Café du boulevard" volgens uithangbord (nummer 11).

Huidig uitzicht: brede geasfalteerde straat met schuinlopend tracé, behorend tot de verkeersring rondom de oude stadskern. Parkeerruimte in gekasseide zijstroken. Zuidelijke straatzijde met weinig interessante bebouwing uit het tweede-derde kwart van de 20ste eeuw van één à twee bouwlagen; voortuintjes en beplanting met kleine linden. Westelijke straatzijde; enkele sobere 19de-eeuwse lijstgevels (nummer 11, 13), landhuis midden tuin met hek waarvoor hoge bomen (nummer 3-5-7), bakstenen muur en linden tussen Sporkijnstraat en Karel Coggelaan.


Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  : 1982


Relaties

  • Is deel van
    Veurne
    Veurne (Veurne)

  • Omvat
    Landhuizen Ter Linden en Torenhuis
    Lindendreef 5, 7 (Veurne)