Geografisch thema

Ooststraat

ID: 3673   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3673

Beschrijving

Tussen Grote Markt en Nieuwpoortbrug. Oostelijke uitvalsweg behorend tot het oude stadspatroon. Ter hoogte van het huidig Zevensterreplein lag de middeleeuwse Oostpoort; geslecht in 1673, heropgebouwd in 1706 door maarschalk Vauban en opnieuw gesloopt in 1785. Oude huisnamen eventueel verwijzend naar vroegere functie zijn volgens archiefstukken gekend vanaf de 15de eeuw. Geasfalteerde straat met recht tracé; perspectief op het Stadhuis vanuit oostelijke richting. Noordzijde met typische overbouwde doorsteken van Paviljoenstraat, Oratoriestraat en Handboogstraat naar buurt met bebouwing van kleinere schaal.

Voornamelijk handelsfunctie waardoor gevelwanden vrij vaak opgesplitst in twee registers. Architecturale blikvangers en tevens oudst bewaarde bebouwing, op beide hoeken bij Grote Markt: voormalig Vleeshuis in regionale renaissancestijl van 1615 (Grote Markt nummer 1) en zogenaamd "Spaans Paviljoen" met gotische vleugel van 1448-1452 en laat-gotisch gedeelte van circa 1530 (nummer 1).

Basisbebouwing met breedhuizen van twee à drie bouwlagen onder zadeldak (pannen), uit de 19De eeuw en voornamelijk 20ste eeuw.

Enkele oude 17de-eeuwse kernen met 19de- en 20Ste-eeuwse gevelaanpassingen: nummer 8, twee diephuizen met klokgevel links en trapgevel met inzwenkende top rechts; nummer 16, sterk verbouwd diephuis met 20ste-eeuwse trapgevel (?); nummer 26, breedhuis met kern uit het vierde kwart van de 17de eeuw, doch 19de-eeuwse gevelordonnantie behalve bewaarde korfbogige doorgang van het Handboogstraatje, dakkapel en aandaken.

Sobere bakstenen 19de-eeuwse lijstgevels (nummer 7-9, 20, 27, 39, 41, 55, 70) waarvan enkele gecementeerd en witbeschilderd (nummer 3, 5, 49, 58).

Voornamelijk eclectische architectuur uit de 20ste eeuw. Nummer 1, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 29, 32, 34, 36, 38, 39, 51, 53: wederopbouwarchitectuur uit het begin van de jaren 1920, gekenmerkt door een imitatieve interpretatie van de regionale renaissancestijl, zie een aantal overgenomen patronen of varianten erop: aediculavenster (nummer 17, 23, 39), geometrische baksteenversieringen, dakvensters en -kapellen met in- en uitgezwenkte top of inzwenkende belijning met schouderstukken. Nummer 25, variante op de lokale architectuur uit de eerste helft van de 18de eeuw onder invloed van de Lodewijk XIV-stijl: bovenverdieping gemarkeerd door vlakke pilasters onder geprofileerde bakstenen kroonlijst.

Weinig kwaliteitsvolle nieuwe bouw, onder meer enkele panden op oostelijk straatuiteinde (nummer 57, 62, 74). Recent voorbeeld van "kopiërende" mentaliteit: vrij banale verbouwing van rechter zijgevel van 19de-eeuws hoekhuis bij Zevensterreplein (nummer 49).


Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  : 1982


Relaties

 • Omvat
  Bioscoop

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis uit 1884

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis 1920

 • Omvat
  Herberg In den Hert Estaminet

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis naar ontwerp van C. Van Elslande

 • Omvat
  Huizenrij naar ontwerp van C. Van Elslande

 • Omvat
  Neoclassicistische eenheidsbebouwing

 • Omvat
  Spaans Paviljoen

 • Omvat
  Stadswoning met 16de-eeuwse kern

 • Omvat
  Stadswoning met overwelfde doorgang

 • Is deel van
  Veurne

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Ooststraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3673 (Geraadpleegd op 25-11-2020)