Geografisch thema

Pannestraat

ID: 3677   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3677

Beschrijving

Oudtijds Paardemarkt (oostelijk straatuiteinde), Paardemarktstraat en ook Penitentenstraat genoemd naar het op eind 18de eeuw gesloopte klooster der Grauwe Zusters Penitenten. In de 16de eeuw, vermelding van Paardemarkttoren, die gesloopt werd in 1578.

Noordelijke begrenzing van de oudste stadskern of huidig Sint-Walburgapark. Westelijke uitvalsweg vertrekkend vanaf het centrum (bocht Noordstraat) in de richting van De Panne. Trechtervormige straat. Oostelijk straatuiteinde met marktuitzicht bepaald door haaks op straat gelegen nummer 24, 26 op kruispunt bij Zwarte Nonnenstraat; voorts, gemarkeerd door het scherm van het grootschalig PTT-gebouw in neoclassicistische (linkervleugel) en neo-Vlaamse-renaissancestijl met regionale inslag (rechtervleugel) uit het derde kwart van de 20ste eeuw, met ontleend regionaal renaissancepatroon van aediculavenster in de rechter zijtrapgevel (nummer 1). Op zuid- en noordzijde, smalle steeg respectievelijk als verbinding met Sint-Walburgapark (Scholasterstraat) en Astridlaan (Blauwe Nonnenstraat). Westelijk straatgedeelte met smaller en licht gebogen tracé, waarbij nummer 38, 40 inspringen ten opzichte van de zuidelijke rooilijn. Basisbebouwing met oude kernen van één à twee bouwlagen, afwisselend met vernieuwingen uit 19de en 20ste eeuw.

Breedhuizen met voornamelijk oude 18de-eeuwse kern, heden aangepast maar nog getuigend van vroeger straatbeeld en oude rooilijn: nummer 24, met oude kern uit de tweede helft van de 18de eeuw; nummer 26 met oude kern gedateerd 1706; nummer 34-36 met markerende zijtrapgevels, en opklimmend tot de 17de eeuw(?); nummer 38, 40 onder gebogen zadeldak, met steile dakhelling bij nummer 40 uit 18de eeuw of ouder.

Nummer 25, diephuisje met oude kern opklimmend tot het eerste kwart van de 18de eeuw (?). Nummer 3, 5: belangrijke inplanting van twee imposante herenhuizen respectievelijk van 1821 en 1759 waarop perspectief vanuit de Zwarte Nonnenstraat.

Nummer 2-12. Eclectische gevelwand uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, zie nummer 6, 8 respectievelijk gedateerd 1924 en 1909 door middel van gevelstenen. Nummer 2-4, met afgeschuinde hoektravee onder torentje met leien peerspits, naar ontwerp van architect J. Vinck (Veurne) van 1910. Voornamelijk gekenmerkt door elementen ontleend aan de neo-Vlaamse-renaissancestijl met regionale inslag, zie trapgevel (nummer 8), licht in- en uitgezwenkte top (nummer 12), getrapte dakvensters, vensterboogvelden met baksteenvulling in vlechtwerkverband (nummer 6, 8). Neogotische inslag door middel van toepassing van zogenaamd Brugse travee (nummer 2-4, 8). Nummer 6 met neoclassicistische koetspoorttravee links, zie hoekpilasters, dakvenster met vleugelstukken en gebogen frontonbekroning.

Nummer 14 met storende cinemapui. Vanaf kruispunt bij Daniël De Haenelaan-Astridlaan, laat 19de- en 20ste-eeuwse rijhuis-architectuur afgewisseld met losse bebouwing uit de 20ste eeuw. Verder, verspreide hoevebouw.

 • Stadsarchief Veurne, modern archief, bundel 552.

Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  : 1982


Relaties

 • Omvat
  Burgemeesterswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis gedateerd 1706

 • Omvat
  Burgerhuis uit 1836

 • Omvat
  Burgerhuis, restant klooster der Penitenten

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis en opslagplaats

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve Posterie

 • Omvat
  Wegkapel gedateerd 1836

 • Omvat
  Wezengesticht der Heilige Moeder Gods

 • Is deel van
  Veurne

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Pannestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3677 (Geraadpleegd op 29-11-2020)