Geografisch thema

Vleeshouwersstraat

ID: 3692   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3692

Beschrijving

Reeds vermeld in 1240 als "Potteregraght", later zogenaamd "Pottemarktstraat". Zuidelijke begrenzing van de voormalige grafelijke burcht (eerste helft van de 9de eeuw) ter hoogte van het huidig Sint-Walburgapark; aldus behorend tot het oudste stratenpatroon met Grote Markt en Zuidstraat als knooppunt. Interessante benadering van dit centrum; zicht op toren van Sint-Niklaaskerk. Eertijds vestigingsplaats van het klooster der Norbertinessen, en van molen op westelijk uiteinde van noordelijke straatzijde tegen de voormalige vestingen. Oude huisnamen eventueel verwijzend naar vroegere functie zijn volgens archiefstukken gekend vanaf de 16de eeuw, onder meer voormalige herberg voor 1570 zogenaamd " 't Roo Leeuwken", nadien vermeld als "De Drie Coninghen " en heden zogenaamd " 't Muzekot" (nummer 23).

Gekasseide straat met licht gebogen tracé. Vrij homogene bebouwing mede in stand gehouden door woonfunctie; twee à drie bouwlagen onder pannen zadeldak. Architecturale accenten rondom kruispunt met Zwarte Nonnenstraat: uit het vierde kwart van de 16de eeuw - eerste kwart van de 17de eeuw witgekalkt hoekhuis met trapgevel (nummer 23), en mooi classicistisch herenhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw als blikvanger vanuit vermelde straat (nummer 18). Voorts, meerdere 18de-eeuwse lijstgevels. Nummer 33, 35 respectievelijk van 1760 en 1736 volgens muurankers, met eenvoudige gevelordonnantie. Nummer 17 en bewaarde bovenverdieping van nummer 19, uit het derde kwart van de 18de eeuw; rococo inslag, zie getoogde vensters gevat in vlakke omlijsting met oren. Nummer 16, classicistische pilastergevel uit de tweede helft van de 18de eeuw. Breedhuizen met vermoedelijk oude 18de-eeuwse kern, doch voornamelijk 19de-eeuwse lijstgevel: nummer 5, nummer 8-10 met bewaard rechter aandak, nummer 14 met sporen van muurvlechtingen in rechter zijgevel, nummer 21 met bewaarde (?) natuurstenen plint en oudere bakstenen voor onderbouw van linker zijgevel, nummer 29-31 met muurankers 17. in rechter zijgevel en bewaarde aandaken. Vernieuwde panden getuigen van "kopiërende" mentaliteit. Grootschalig 20ste-eeuws schoolcomplex in neo-Vlaamse-renaissancestijl met regionale inslag, op hoek bij Daniël De Haenelaan (nummer 22).


Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  : 1982


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis gedateerd 1736

 • Omvat
  Burgerhuis gedateerd 1760

 • Omvat
  Burgerhuis uit de 19de eeuw

 • Omvat
  Burgerhuizen met 18de-eeuwse kern

 • Omvat
  Classicistisch burgerhuis met waterstraatje

 • Omvat
  Classicistisch herenhuis

 • Omvat
  Huis 't Muzekot

 • Is deel van
  Veurne

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Vleeshouwersstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3692 (Geraadpleegd op 29-11-2020)