Geografisch thema

Zuidstraat

ID
3695
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3695

Beschrijving

Vroeger zogenaamd "Burghstraet". Ten zuiden van het kruispunt met Peter Benoitlaan en Lindendreef, lag de middeleeuwse Zuidpoort (eind 14de eeuw) zie alhier weergevonden funderingen tijdens opbouwwerker van het rij ksadmistratief centrum in 1979; behorende tot grote en kleine toren verbonden door muur; vanaf kleine toren vertrok een muur noordwaarts.

Zuidelijke uitvalsweg. Oude huisnamen eventueel verwijzend naar vroegere functie zijn volgens archiefstukken gekend vanaf de 16de eeuw: burgerwoningen, winkel, bakkerij en herbergen. Tussen 1605 en 1618, vestigingsplaats van de Vlaamse School.

Huidig uitzicht. Binnen de stadskern: verbinding tussen Grote Markt en zuidelijk gedeelte van de huidige zeshoekvormige ring op het tracé van de middeleeuwse versterkingen. Geasfalteerde hoofdstraat met recht tracé uitgezonderd bocht naar Grote Markt toe. Onderbroken westelijke gevelwand door Sint-Denijsplaats met storende en minder geslaagde nieuwe bouw. Voornamelijk handelsfunctie vooral naar hhet centrum toe.

Basisbebouwing met breedhuizen van twee a drie bouwlagen onder zadeldak (pannen), uit de 18de, 19de en 20ste eeuw.

Enkele diephuizen met oude 17de-eeuwse kern: nummer 1 met huidige puntgevel uitspringend ten opzichte van de rooilijn; nummer 8 voorzien van schoudergevel met 19de- en 20ste-eeuwse gevelaanpassingen.

Meerdere lijstgevels illustreren de stijlevolutie van de lokale architectuur in de loop van de 18de eeuw. Nummer 9, 13, 43, uit het eerste en het derde kwart van de 18de eeuw: bovenverdieping met vlakke pilasters en geprofileerde bakstenen kroonlijst, onder invloed van de Lodewijk XIV-stijl. Nummer 60, 62, 64, 66, huizenrij van circa 1770 volgens cartouche (nummer 64): rococo inslag cf. vlakke vensteromlijstingen met oren onder gebogen druiplijst met gestrekte uiteinden. Nummer 32 met classicistische pilastergevel uit het derde kwart van de 18de eeuw.

Voorts: nummer 68, 70, met 18de-eeuwse kern en 19de-eeuwse gevelordonnantie. 19de-eeuwse bebouwing met eenvoudige lijstgevels (nummer 6, 10, 11, 18, 23, 24, 31, 35, 41, 46, 50), behalve imposant neoclassicistisch herenhuis (nummer 21).

Voornamelijk imitatieve 20ste-eeuwse architectuur soms tengevolge van verwoesting tijdens eerste wereldoorlog. Nummer 14, 20: heropbouw geïnspireerd op de lokale renaissance zie onder meer ontleend patroon van aediculavenster. Daarnaast ook imitaties van, en ontleningen aan de lokale de eerste helft van de 18de eeuw (onder meer nummer 4) en architectuur uit de tweede helft van de 18de eeuw (onder meer nummer 34).

Breedhuizen met vermoedelijk oude 18de-eeuwse kern, heden verbouwd maar nog getuigend van vroeger straatbeeld: nummer 25, 27, 29, 38, 40, 52 met 19de-eeuws en 20ste-eeuws uitzicht doch bewaard(e) aandak(en) soms afgewerkt met muurvlechtingen; nummer 22, 29, 45 bewaren nog enkele oude lelie- en muurankers met gekrulde spie. Nummer 39, recent appartementsgebouw ter vervanging van breedhuis met 19de-eeuwse gevelordonnantie en gewijzigde begane grond, doch waarvan gebogen zadeldak, aandaken met muurvlechtingen en geprofileerde schoorstenen verwezen naar oude 17de- of eerste helft 18de-eeuwse kern.

Gevelwanden vaak opgesplitst in twee registers tengevolge van handelsfunctie. Nummer 23 met geslaagde winkelpui uit begin 20ste eeuw: deels beglaasde deur tussen twee uitstalramen met grote roedeverdeling, onder ijzeren I-profiel met rozetvormige bevestigingsbouten. Storende nieuwe bouw op rechterhoek bij Duinkerkestraat.

Vanaf kruispunt met Peter Benoitlaan en Lindendreef, tot de Ieperbrug: gebogen tracé met 19de-eeuwse en eerste kwart 20ste-eeuwse bebouwing van burger-, herenhuizen, en brouwerij gelegen aan de vaart (nummer 67). Groot rijksadministratief centrum in opbouw op hoek bij Peter Benoitlaan (zie hoger).

 • DEVLIEGHER L., De Zuidpoort te Veurne Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis, CXVI, 1-2, 1980, p. 218-221.

Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis met winkel

 • Omvat
  Burgerhuis met winkelpui

 • Omvat
  Classicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch herenhuis

 • Omvat
  Eclectische villa

 • Omvat
  Herberg Estaminet La Villa

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis naar ontwerp van C. Van Elslande

 • Omvat
  Huis Hier is 't den zwarten leeuw

 • Omvat
  Huizenrij

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis met aanhorigheden

 • Omvat
  stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Is deel van
  Veurne


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zuidstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3695 (Geraadpleegd op )