Geografisch thema

Brusselsesteenweg

ID
384
URI
https://id.erfgoed.net/themas/384

Beschrijving

Doorkruist het gehucht Geerdegem. Deel van oude steenweg naar Brussel gelegen tussen Leuvensevaart en Zemst (Vlaams-Brabant); het oorspronkelijke tracé verliep langs de huidige Zemstbaan.

Lintbebouwing vanaf het vierde kwart van de 19de eeuw, veelal groepsgewijs ingeplant; overwegend gecementeerde arbeidershuizen van twee traveeën en twee of twee en een halve bouwlaag; nummer 115 met getrapt dakvenster gedateerd 1905, nummers 165-175 eenheidsbebouwing in neotraditionele stijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, nummers 240 en 244-248 gesigneerd Klerkx, 1906, nummers 360-364, idem, 1920; naar Zemst toe recentere en minder aaneengesloten bebouwing.

In de jaren 1960 werden aan de Brusselsesteenweg twee urnengraven ontdekt waarvan er een de gecremeerde resten van een vrouw bevatte. De site zou dateren uit de vroege ijzertijd.

 • STADSARCHIEF MECHELEN, Modern Archief, 4435, 1896, nummer 117; 4458, 1905, nummer 204.
 • De Geschiedenis van Mechelen. Van Heerlijkheid tot Stadsgewest, onder leiding van VAN UYTVEN R., Tielt, 1991, p. 27.

Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 1995

Aanvullende informatie

Nr. 115 staat niet alleen, maar is onderdeel van 3 huizen, ontworpen door Klerkx: nrs. 111, 113 en 115. Nr. 244 is gesigneerd, Klerkx. Nr. 115 is niet alleen gedateerd; het huis is ook gesigneerd: Klerkx. Nr. 244 is gesigneerd: Klerkx.
Auteurs : Govaert, Carine
Datum: 04-08-2012

Relaties

 • Omvat
  Afspanning La Ville de Mons

 • Omvat
  Afspanning Belgrado

 • Omvat
  Burgerhuis met lijstgevel

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van P.J. Rooms

 • Omvat
  Burgerhuizen ontworpen door J. Faes en J. Van Cauwenbergh

 • Omvat
  Drie burgerhuizen naar ontwerp van A. Verreyt

 • Omvat
  Groep van vier burgerhuizen

 • Omvat
  Halfvrijstaande villa

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Jan Berchmans

 • Omvat
  Spoorwachtershuis

 • Omvat
  Stedelijke Basisschool Victor Van de Walle

 • Omvat
  Tweegezinswoning in nieuwe zakelijkheid

 • Omvat
  Villa naar ontwerp van J. Lauwers

 • Is deel van
  Mechelen extra muros


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brusselsesteenweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/384 (Geraadpleegd op 18-06-2021)