Geografisch thema

Sint-Maartensplein

ID
3969
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3969

Beschrijving

Gekasseid plein van oudsher begrensd door de georiënteerde Sint-Maartenskerk ten noorden, de Hal ten zuiden, de "Neiderstraete St.-Maertens" of huidige Janseniusstraat ten oosten, en ten westen overgaand in de "leet" of het huidige A. Vandenpeereboomplein ter hoogte van de sinds 1663 overwelfde "scipleet".

Op de figuratieve stadskaart Thevelin Destree (1564) en bij Sanderus (1641), deels ingenomen door het omheinde Sint-Maartenskerkhof, later afgeschaft naar aanleiding van het edict van Jozef II (1784); echter plaats op stadsplattegrond van 1882 nog aangegeven als "Cimetière St.Martin". De huidige grasperken ten westen, zuidwesten en noordoosten van de Sint-Maartenskerk geven een vage en gedeeltelijke aanduiding van het vroegere kerkhof; ten noordoosten, met het "Iers kruis" als herinnering aan de in de Eerste Wereldoorlog gesneuvelden, afkomstig uit de Ierse provincie Munster.

Op vermelde 16de- en 17de-eeuwse kaart, ook aanduiding van de tijdens de Franse Revolutie verdwenen Heilige Geestkapel in het midden van het oostelijk pleingedeelte. Bedehuis van het Godshuis van de Heilige Geest, een caritatieve instelling ontstaan in de 13de eeuw; echter blijkbaar in tegenstelling tot andere gelijktijdig gestichte godshuizen zonder specifiek "gastengebouw", en zich bezig houdend met armenzorg door middel van kosteloze distributies. Vanaf 1337 echter wel bejaardenhuisvesting zie de oprichting - in de schoot van het Godshuis van de Heilige Geest - van het Nazareth voor mannen aan de Rijselsestraat (zie aldaar, nummer 133), en het Weduwenfonds met gegroepeerde private woningen - "weduwenhoven" verspreid over de stad als onder meer "De Kersecorf" (zie Sint-Jacobsstraat) en het "Rijke Klarenhof" (zie Rijkeklarenstraat).

  • MUS O., Inventaris van het archief van de Commissie van Openbare Onderstand Ieper. Oud regime zonder oorkonden, Bijdragen tot de geschiedenis van de liefdadigheidinstellingen te Ieper, volume XI, Ieper, 1972, p. 30-32.

Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  : 1987


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Maartensplein [online] https://id.erfgoed.net/themas/3969 (Geraadpleegd op 17-05-2021)