Geografisch thema

Deken De Bolaan

ID
4006
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4006

Beschrijving

Tussen het Burgemeester Bertenplein en de Zuidlaan (een gedeelte van de recentere ringweg) en aansluitend bij de Reningelstseweg. Vroeger werd deze laan de 'Elzenbruggestraat' genoemd naar de voormalige Elzenbrug over de inmiddels overwelfde Vleterbeek. De laatstgenoemde werd vanaf hier tot aan de IJzer in 1367 gekanaliseerd tot de Poperingevaart (zie stadsinleiding Poperinge). De huidige benaming herinnert aan Leonard-Lodewijk De Bo (1826-1885) als pastoor-deken overleden te Poperinge, en welbekend als auteur van het 'Westvlaamsch idioticon' (Brugge, 1870-1873). Sinds 1784 is hier de stedelijke begraafplaats ''t oud kerkhof' ingeplant op de hoek bij het Rekhof. Het neogotisch grafmonument van L. De Bo naar ontwerp van J.B. Bethune van 1887 situeert zich hier. Ook bevinden zich hier twee Britse oorlogskerkhoven, het 'Poperinge Old Military Cemetery' ter hoogte van de voormalige spooroverweg aan de in 1972 afgeschafte lijn Poperinge-Abele (heden het Quintens' wandelpad) en het 'Poperinge New Military Cemetery' op de hoek bij de Toc H-straat.

Op de Vander Maelenkaart (1840-1845) is de straat nauwelijks bebouwd. Heden heeft ze voornamelijk een woonfunctie. Het gedeelte tussen het Burgemeester Bertenplein en het Rekhof/Westouterstraat, wordt grotendeels ingenomen door gronden van het Instituut Heilig Hart (Boeschepestraat nummer 12-14-16) en het Sint-Stanislascollege (Burgemeester Bertenplein nummer 30-32).

De basisbebouwing bestaat uit rijhuizen van één à drie bouwlagen onder zadeldak (nokrichting parallel aan de straat), uit de 19de maar vooral uit de 20ste eeuw. Men ziet minder aaneengesloten bebouwing naar de periferie toe, ook in aansluiting bij recentere verkavelingen, onder meer ter hoogte van een voormalig, langgestrekt vakwerkhoevetje uit het laatste kwart van de 18de eeuw-eerste kwart van de 19de eeuw, en van het vroegere 'Sint-Jorispark' met staande wip omgeven door linden en bijbehorende herberg.

 • CAPITEYN A. 1983: Kunst na het leven: grafmonumenten van de middeleeuwen tot in de 19de eeuw, Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen XXI.3, 81-120.

 


Bron: DELEPIERE A.-M. & HUYS M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoningen

 • Omvat
  Eclectische burgerhuizen

 • Omvat
  Herberg Au Faubourg

 • Omvat
  Oorlogsgraven op de stedelijke begraafplaats Poperinge

 • Omvat
  Poperinghe New Military Cemetery met Frans militair ereperk

 • Omvat
  Poperinghe Old Military Cemetery

 • Is deel van
  Poperinge


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Deken De Bolaan [online], https://id.erfgoed.net/themas/4006 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.