Geografisch thema

Duinkerkestraat

ID: 4010   URI: https://id.erfgoed.net/themas/4010

Beschrijving

Tussen Gasthuis-/Casselstraat en Westlaan (gedeelte van de recentere ringweg); aansluitend bij de Provenseweg. W.-uitvalsweg vanaf de oude hoofdas, ontstaan in de Franse tijd met kader de aanleg van de "Grote Calchiede" of de gekasseide weg Waasten-Ieper-Poperinge-Duinkerke in 1679-1680 door Lodewijk XIV.

Licht klimmende, geasfalteerde straat met gebogen tracé. Overwegend woningen vermengd met andere functies als Stedelijke Muziekschool (nr.22 cf. Werf nr. 4), touwslagerij (nr. 86-88), en voormalig hopmagazijn (cf. nr. 15-17); klein slachthuis (nr. 21; XX) en voormalig constructiebedrijf van hopplukmachines (nr. 19) gelegen aan doodlopend, gekasseid zijstraatje l. van nr. 17. Naar de periferie toe, ook enkele o.m. voormalige hoevetjes (nr. 151, 152, 174); ook een vroegere melkerij, thans handelspand (nr. 161-163), in oorsprong teruggaand tot een in 1918 opgetrokken melkerijgebouw door de "Samenwerkende Melkerij Sint-Bertinus", met ertgov. de nu leegstaande herberg vroeger z.g. "In de melkerij" (nr. 196). Recentere inplanting van twee grootwarenhuizen.

Basisbebouwing: rijhuizen van één à drie bouwl. met variërende gevelbreedte onder pannen zadeldaken (n // straat), o.m. geknikte, uit XIX en XX; mincer aaneengesloten bebouwing naar het straatuiteinde toe. Aanpassingen en vernieuwde gevelparementen zijn vrij courant, recente nieuwe bouw eerder sporadisch.

Behouden XIX-bebouwing vnl. bestaande uit arbeiders- en burgerwoningen met eenvoudige, vaak beschilderde bakstenen lijstgevel soms nog getypeerd door licht verdiepte, rechth. kozijnen voor ramen en deuren cf. o.m. nr. 32, 34, 48, 85, 143. Nr. 15 met beraapte lijstgevel verlevendigd door witbeschilderde kroonlijst en vensteromlijstingen; houten winkelpui (XIX d-XX a) met neoclassicistische inslag, ook nog aangetroffen bij nr. 54.

Kleine dwarsschuur van stijl- en regelwerk, gedateerd 1817, bewaard bij het voorts sterk aangepaste XIX-hoevetje nr. 152. Versteningsproces nog merkbaar bij de arbeiderswoning nr. 156 en de leegstaande hoeve nr. 174.

Sobere XX a-lijstgevels doorgaans zonder typische houten kozijnen. Nr. 12: slagerswinkel in eclectische bouwtrant, gedateerd 1908. Nr. 114: alleenstaande woning middenin tuin, uit de jaren 1930 en geïnspireerd op de "cottagestijl" cf. pseudo-vakwerk; paardekop boven het portaal. Nr. 41, een winkelhuis uit de jaren 1930, met Art Deco inslag cf. de uitwerking van de puntgevel van het dakvenster en de beglazing van de koetspoort; nr. 31 in gr.m. aansluitende bouwtrant.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties