Geografisch thema

Loviestraat

ID: 4031   URI: https://id.erfgoed.net/themas/4031

Beschrijving

't Vogeltje, landelijk gehucht nabij het kruispunt Canon-, Pereboom- en Loviestraat. Leunt aan bij het kasteeldomein "De Lovie" ten N. (Proven, Canonstraat nr. 10); het kasteeldomein "'t Couthof" strekt zich uit ten N.W. van het gehucht (Proven, Couthoflaan nr. 50). Vnl. gegroeid rondom de kloosterschool met kapel der zusters Paulienen waarvan de kloosterorde teruggaat tot 1837, en ontegensprekelijk verbonden met de familienaam Van Merris (cf. nr. 18). Benaming ontleend aan de trier i.l.v. XIX A verdwenen herberg z.g. "'t Vogeltje".

Overwegend losse bebouwing met arbeiderswoningen uit XIX en XX, geconcentreerd in de Loviestraat tgov. het alleenstaande klooster- en schoolcomplex (nr. 18); in 1959, bouw van een twaalftal rijwoningen voor jonge gezinnen. Woonfunctie aangevuld met nutsvoorzieningen cf. aanwezigheid van kruidenierswinkel, bakkerij, slagerij en herberg.

Hoeven met losse bestanddelen waarvan het boerenhuis soms aanleunt bij het langgestrekte type, uit XIX en XX a.

Nr. 2 met i.l.v. XX b-c versteend boerenhuis, tot voor kort nog onder strodak; cf. ook de dwarsschuur van nr. 4 met resten van horizontale plankenbeschieting. Nr. 12 bewaart een hopast van stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen.

 • VANDEWYNCKEL L., Op land leven. Een studie van een landelijke leefgemeenschap gegroeid vanuit een 19de-eeuwse maatschappij. Het Couthof - De Lovie - Het Vogeltje, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, St.-Lucas, Gent, 1979.

Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Klooster met wijkschooltje

 • Omvat
  Wegkapel

 • Is deel van
  Poperinge