Geografisch thema

Loviestraat

ID
4031
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4031

Beschrijving

't Vogeltje is een landelijk gehucht nabij het kruispunt van de Canon-, Pereboom- en Loviestraat. Het leunt aan bij het kasteeldomein De Lovie ten noorden. Het kasteeldomein 't Couthof strekt zich uit ten noordwesten van het gehucht. Het is voornamelijk gegroeid rondom de kloosterschool met kapel der zusters Paulienen waarvan de kloosterorde teruggaat tot 1837, en ontegensprekelijk verbonden met de familienaam Van Merris (zie nummer 18). De benaming is ontleend aan de hier in de loop van de eerste helft van de 19de eeuw verdwenen herberg ''t Vogeltje'.

Overwegend losse bebouwing met arbeiderswoningen uit de 19de en 20ste eeuw, geconcentreerd in de Loviestraat tegenover het alleenstaande klooster- en schoolcomplex (nummer 18). In 1959 werd een twaalftal rijwoningen voor jonge gezinnen gebouwd. De woonfunctie wordt aangevuld met nutsvoorzieningen, te zien aan de aanwezigheid van een kruidenierswinkel, bakkerij, slagerij en herberg.

Hoeven met losse bestanddelen waarvan het boerenhuis soms aanleunt bij het langgestrekte type, uit de 19de en het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Nummer 2 heeft een in de loop van het tweede en derde kwart van de 20ste eeuw versteend boerenhuis, tot voor kort nog onder strodak; zie ook de dwarsschuur van nummer 4 met resten van horizontale plankenbeschieting. Nummer 12 bewaart een hopast van stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen.

 • VANDEWYNCKEL L. 1979: Op land leven. Een studie van een landelijke leefgemeenschap gegroeid vanuit een 19de-eeuwse maatschappij. Het Couthof - De Lovie - Het Vogeltje, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Sint-Lucas, Gent.

Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Klooster met wijkschooltje

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Wegkapel

 • Is deel van
  Poperinge


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Loviestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/4031 (Geraadpleegd op )