Geografisch thema

Paardenmarkt

ID
4037
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4037

Beschrijving

Grosso modo rechthoekig plein tussen de Guido Gezellestraat ten westen, de Kom-/Bruggestraat ten oosten, en de Goudenhoofdstraat ten zuiden. Het plein werd in de loop van de 13de-15de eeuw aangelegd als nieuwe marktplaats - de 'Beestenmarct'- als gevolg van de economische bloeiperiode van de stad. In het kader van de in 1367 ingezette kanalisatie van de Vleterbeek, werd de Sint-Jansvijver gegraven op de Paardenmarkt. Deze fungeerde als waterreservoir voor de Poperingevaart samen met de Onze-Lieve-Vrouwevijver (in de Boeschepestraat) en de Sint-Bertinusvijver (zie Gasthuisstraat nummer 57). De vijver werd ook benut voor de brandbestrijding en als drenkplaats, maar echter gedempt in 1905.

Geasfalteerd plein doorkruist door rijstroken in aansluiting bij de vermelde straten en onder meer afgezoomd met kastanjebomen. Heden fungeert de Paardenmarkt als parkeerplaats.

Voor nummer 7 bevindt zich een gekasseide ronde waterput met beschilderde gesmeed ijzeren fonteinsculptuur door L. Degheus (Poperinge), met figuratieve wegwijzers 'Kom', 'Brugge', 'Westvlaamse Bergen', 'Markt', en 'Zee' in combinatie met een bekronend paard en windwijzer. Deze werd opgericht in de jaren 1960 ter hoogte van een classicistische waterpomp die vermoedelijk op het einde van het eerste kwart van de 20ste eeuw verdween.

Op de noordelijke pleinzijde bevinden zich burgerwoningen en enkele winkelhuizen van twee à drie bouwlagen onder zadeldak (nokrichting parallel aan de straat), uit de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. Nummer 1 heeft echter een oudere 18de-eeuwse kern en een parement van witte geglazuurde tegels. Ter hoogte van nummer 7 is tegen de vrijstaande linker zijgevel aan de kant van de Komstraat een fraai reclamebord voor levertraan te zien, bestaande uit een faiencetegeltableau met de voorstelling van een visser. Nummer 3 en 6 als recente nieuwe bouw.

De industriële zonering uit de tweede helft van de 19de eeuw-tweede kwart van de 20ste eeuw in het stadscentrum omvatte hier een aantal nijverheidsgebouwen: een voormalig werkhuis-opslagplaats (nummer 11), een vroeger hopmagazijn (nummer 13-14), een voormalige peperkoekfabriek (nummer 15), en een aansluitende voormalige tabaksfabriek gelegen in de Goudenhoofdstraat (nummer 11-21).

De westelijke pleinzijde wordt bepaald door de brede zijpuntgevel (1782) met lager aanbouwsel van het herenhuis Guido Gezellestraat nummer 7.

 • TILLIE W. 1986: De Poperingevaart, Aan de Schreve XVI.1.

Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Opslagplaats

 • Omvat
  Peperkoekfabriek De werkende bie

 • Is deel van
  Poperinge


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Paardenmarkt [online] https://id.erfgoed.net/themas/4037 (Geraadpleegd op )