Geografisch thema

Keerbergstraat

ID
413
URI
https://id.erfgoed.net/themas/413

Beschrijving

Reeds vermeld in de 14de eeuw en vermoedelijk ontleend aan een vroeger gesticht, kerkje of bidplaats op de zogenaamde "Adegemplaats". In de 17de eeuw ook zogenaamd "Capucienenstraat", naar het voormalig klooster der minderbroeders-capucienen op de Adegemplaats.

In zijn huidige vorm, straatje met verbrede rooilijn en bochtig tracé, vertrekkend van de Dijle in hellende lijn naar de Adegemstraat. Voornamelijk bebouwd met gewone 19de- en 20ste-eeuwse enkelhuizen, twee tot drie bouwlagen hoog, meestal lijstgevels van baksteen, soms met vernieuwde bekledingen of muuropeningen (onder andere nummers 15, 17 en 21). Nummers 16 en 27: bewaarde houten uitstalramen met neoclassicistische inslag uit de tweede helft van de 19de eeuw. Begin linker- en rechterstraatkant gesloopt.


Bron     : Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Eeman, Michèle, Kennes, Hilde, Mondelaers, Lydie
Datum  : 1984


Relaties

  • Omvat
    Stadswoning

  • Is deel van
    Mechelen binnenstad


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Keerbergstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/413 (Geraadpleegd op 13-06-2021)