Geografisch thema

Grote Markt

ID
4189
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4189

Beschrijving

Langgerekt driehoekig plein in het zuidoosten van het grondgebied, ten noorden van de Grote Nete en de Kleine Laak, met centrumfunctie. Inplanting van de kerk even ten oosten. Volgens oude documenten en kaarten zoals deze van Ferraris en Vandermaelen was deze markt met omgeving, op kleinere bewoningskernen in Tongerlo en Zoerle-Parwijs na, de enige min of meer grote concentratie van bebouwing in Westerlo.

Eén van de blikvangers op de bredere westzijde van het plein is de eeuwenoude, in 1987-1988 gesaneerde koningslinde van vóór 1630 met doorgaande stam en etage bekroond met een bolvormige gekandelaarde kruin, horizontale takken rustend op een gerestaureerde constructie van giet- en smeedijzer met cirkelvormig grondplan en bestaande uit twee maal zestien geringde kolommen op arduinen sokkels, bovenaan onderling verbonden door I-profielen. Het staketsel naar ontwerp van P.J. Taeymans verving in 1871 het vroegere houten en werd in 1987-1988 gerestaureerd.

Ten oosten van de marktlinde: witmarmeren monument van 1913 ter ere van Hendrik graaf de Merode (1856-1908) door graaf beeldhouwer Jacques de Lalaing en bouwkundige J. Diongre; ten westen: monument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog (1930, beeldhouwer A. Pierre).

Voorts heterogene lintbebouwing uit 19de en 20ste eeuw met bepleisterde en beschilderde of bakstenen lijstgevels. Diverse panden met oudere kern, zie nokrichting (nummers 15, 33, 47) of aandaken (nummer 53) al dan niet met muurvlechtingen (nummer 16); nummer 60 met vernieuwd parement. Diverse panden met aan winkelfunctie aangepaste benedenverdieping. Nummers 16 en 54 met latere art-decowinkelpui. Tegen de afgeschuinde hoek van nummer 23: gedenkplaat voor notaris en politicus Petrus Egidius Peeters (1796-1844) afkomstig van het eertijds op de Markt opgestelde neogotische monument van 1846 naar ontwerp van F. Berckmans vervaardigd door ijzergieter J.A. Vande Leemput, naar verluidt één van de eerste neogotische monumenten van België. Nummer 46 met gedenkplaat voor Arthur Sterckx, oudstrijder van de Eerste Wereldoorlog, als krijgsgevangene gestorven in 1945.

 • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, cel Monumenten en Landschappen, dossier A/0213.
 • DE HAECK A., Twee lindebomen met een markante vorm, in tijdschrift Monumenten en Landschappen, VII/4, 1988, p. 30-35.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Betonnen brugjes over de Kleine Laak

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis Wit Leeuwken

 • Omvat
  Eclectisch gebouwencomplex

 • Omvat
  Etagelinde op de markt van Westerlo

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Monument Graaf Henri de Merode

 • Omvat
  Stadswoning

 • Is deel van
  Westerlo


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Grote Markt [online] https://id.erfgoed.net/themas/4189 (Geraadpleegd op )