Geografisch thema

Blinde-Ezelstraat

ID: 4226   URI: https://id.erfgoed.net/themas/4226

Beschrijving

Van Burg via Blinde Ezelbrug naar Vismarkt. In de loop van de 16de tot de 18de eeuw ook "Anjoenstraetkin" genoemd; vóór de 16de eeuw "Ghiselhuusstraetkin" naar het voormalige stadhuis. Benaming verwijst naar de herberg zogenaamd "Den Blenden Ezel", circa 1606-1607 ingenomen door de kapel van het Landhuis van het Brugse Vrije. Voormalige locatie van de zuidelijke burchtpoort zie gevelsteen met opschrift "Hier was 't / de Zuidpoort" en sporen van poortscharnier aan oostelijke straatzijde; resten van de veldstenen 10de-eeuwse burchtmuur, opgegraven in 1997.

Huidige Blinde Ezelbrug gebouwd in 1855 naar ontwerp van architect J.B. Rudd (Brugge); in 1955, vervangen van de ijzeren leuningen door stenen muurtjes. Vormt grens tussen administratieve functie van de Burg en de handelsactiviteiten op de Vismarkt.

Korte en rechte straat, met kasseien bedekt. Aan Burgzijde overbouwd door travee van Burgerlijke Griffie. Bebouwing bestaat uit 16de tot 17de-eeuwse afhankelijkheden van de gebouwen van de Burgerlijke Griffie en het Stadhuis, beide gelegen aan de Burg nummers 11B en nummer 12, met beeldbepalende gevels aan de Reie gedateerd "1604" en "1614".

  • DE WITTE H., HILLEWAERT B., Archeologisch jaarrapport, 1997-1998. Opgravingen en vondsten, Brugge, 1999. (ter perse)
  • GEVAERT H., Bruggen in de Brugse binnenstad, Brugge, Gidsenbond, 1999, p. 9-10.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 1999


Relaties

  • Is deel van
    Brugge - oudste kern

  • Omvat
    Blinde Ezelbrug

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Blinde-Ezelstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/4226 (Geraadpleegd op 25-11-2020)