Geografisch thema

Gouden-Handrei

ID: 4243   URI: https://id.erfgoed.net/themas/4243

Beschrijving

Verbinding tussen Spaanse Loskaai bij Torenbrug en Spiegelrei bij Gouden Handbrug. Oorspronkelijk zogenaamd "Sint-Gillisreitje" zie de aangrenzende Sint-Gillisparochie met de middeleeuwse aanlegplaats zogenaamd "Het Wijk". Naamgeving nu voor rei èn parallel lopende straat naar huis in Gouden Handstraat. Gekasseide, nagenoeg rechte straat. Noordzijde met kaaimuur van eerste stadsomwalling en overzijde ervan de Gouden Handstraat met achterhuizen en -tuinen aan de Gouden-Handrei. Torenbrug aanvankelijk van hout, in 1390 herbouwd in steen door Jan van Oudenaerde als een boogbrug met gewelf afwisselend van arduin en witte Brabantse steen, met twee vlerken en niet geïdentificeerd steenhouwersmerk. Gouden Handbrug oorspronkelijk van hout, in 1371 door Jan Slabbaerd herbouwd als stenen boogbrug. Huidige brug van 1912 herbouwd door aannemer A. Troyen; links een cilindervormig torentje kegelvormig afgewerkt; rechts een gebeeldhouwde gewelfsteen met een hand die een paling uit het water haalt.

Straat op Marcus Gerards (1562) gedomineerd door "Huis van de Duitse Hanze" of het zogenaamd "Oosterlingenhuis" met huistoren zie Krom Genthof nummer 1. Noordelijke straatzijde thans met muren, garagepoorten onder meer van panden aan Krom Genthof en Spiegelrei; ook achterhuizen zie onder meer nummer 7 oorspronkelijk horend bij Genthof nummer 35.

Enerzijds diephuizen van twee à drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) met verankerde bakstenen trapgevel, opklimmend tot de eerste helft van de 18de eeuw. Nummer 1: vernieuwde kozijnen van restauratie van 1992. Nummer 3: aangepaste begane grond, echter bewaarde ontlastingsbogen. Nummer 4: puntgevel van 1969 in plaats van 19de-eeuwse lijstgevel. Anderzijds breedhuizen (nummers 2, 5-6) van drie à vier traveeën en twee à twee en een halve bouwlaag onder zadeldak uit de 19de eeuw. Bakstenen lijstgevels, waarvan nummer 2 bepleisterd en geelbeschilderd. Latere aanpassingen onder meer bij nummer 2 met bovenste bouwlaag met gietijzeren venstersleuningen van 1912.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 0038/W.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 1826/1991.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 237/1912.
  • RYCKAERT M., Historische stedenatlas van België. Brugge, Tielt, 1991, p. 40.
  • VAN BELLE J.L., Signes Lapidaires. Nouveau dictionnaire. Belgique et Nord de la France, Louvain-la-Neuve, 1994, nr. 1072, p. 70, 820-821.
  • GEVAERT H., Bruggen in de Brugse binnenstad, Brugge, Gidsenbond, 1999, p. 13-14 en 25-26.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 1999


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gouden-Handrei [online] https://id.erfgoed.net/themas/4243 (Geraadpleegd op 25-11-2020)