Geografisch thema

Sint-Jansstraat

ID
4306
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4306

Beschrijving

Van Kraanplein naar Riddersstraat. Naam verwijst naar de Sint-Janskerk die tot 1787 op het huidige Sint-Jansplein stond. Oorspronkelijk kortere straat; huidig verloop na de afbraak van de kerk. Nagenoeg recht straattracé onderbroken door het Sint-Jansplein. De panden weerspiegelen nog de vroegere aanwezigheid van patriciërs en adellijke families die hier reeds van de Middeleeuwen tot in de 20ste eeuw resideerden. Gezien de ligging binnen het misschien oudste deel van de stad kan het erf tussen de Boudewijn Ostenstraat en de Engelsestraat samenvallen met of teruggaan op een nog groter 12de-eeuws kerndomein. Vermoedelijk vormden de huisnummers 13 en 15 in de 13de eeuw een ongeveer 1800 m2 groot erf, dat eigendom was van een rijke partriciër.

Nu overwegend woonfunctie; bijkomende commerciële, administratieve en onderwijs-functie.

Heterogene bebouwing met opvallende schaalverschillen; enerzijds kleinere huizen van drie à vier traveeën en twee à twee en een halve bouwlaag te situeren bij het Kraanplein zoals nummers 1A-7. Nummer 1 A: 18de-eeuwse klokgevel met "Kunstige Herstelling" in 1935 onder meer vernieuwen van houtwerk en vervangen van zandstenen elementen door Euvillesteen of simili; nummer 3 gebouwd als "Kunstige Herstelling" in 1935. Nummers 4, 5 en 7: eenvoudige 19de-eeuwse lijstgevels met vermoedelijk oude kern zie in de stoep ingewerkte toegangstrap en sporen van vroegere muuropeningen in zijgevel.

Overwegend heren- en burgerhuizen van drie à negen traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldaken te situeren in de oorspronkelijke Sint-Jansstraat. Oudste kern opklimmend tot de 12de tot 13de eeuw. Enkele intacte opstanden van laatmiddeleeuwse panden van drie à vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. In de loop van de 18de eeuw en de eerste helft van de 19de eeuw worden de meeste top- en schermgevels, afgebeeld bij Marcus Gerards (1562), verbouwd en/of samengevoegd tot bepleisterde, beschilderde of gecementeerde lijstgevels in classicistische of laatclassicistische stijl.

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1032/1935.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 347-350.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Brugge - oudste kern

 • Omvat
  Burgerhuis en koetshuis

 • Omvat
  Burgerhuis met trapgevel

 • Omvat
  Gotische stadswoning

 • Omvat
  Herenhuis de Nieulant

 • Omvat
  Herenhuis in laatclassicistische stijl

 • Omvat
  Herenhuis met koetshuis

 • Omvat
  Herenhuis met koetshuis

 • Omvat
  Huis Inghelburch en lokettenzaal van De Nationale Bank

 • Omvat
  Laatclassicistisch herenhuis

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning met trapgevel


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Jansstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/4306 (Geraadpleegd op )