Geografisch thema

Sint-Maartensplein

ID: 4307   URI: https://id.erfgoed.net/themas/4307

Beschrijving

Tussen Boomgaard- en Koningstraat, ten oosten begrensd door Sint-Walburgakerk. De oorspronkelijke benaming "Schottenplaats" naar de hier aanwezige Schotse kooplui, blijft in gebruik tot de 17de eeuw. Tegelijkertijd ook huidige pleinnaam naar het hoekhuis Sint-Maarten. Marcus Gerards (1562) tekent een rechthoekig plein, oostzijde met onder meer schermgevel en westzijde met afhankelijkheden horend bij de Riddersstraat. In 1595 uitgebreid en gedeeltelijk verplaatst door de komst van de jezuïeten die zich aan het Sint-Maartensplein vestigen en er onder meer hun kerk laten bouwen die tot op heden het plein bepaalt aan de oostzijde.

Rechthoekig plein met enkele grote lindebomen en parkeerplaatsen. Geaccentueerd door Sint-Walburgakerk, de huidige school Hemelsdaele aan oostzijde, en het vrijstaande herenhuis zogenaamd "Hotel Ruzette" aan de noordzijde. Hoekpanden Sint-Maartensplein nummer 1A en Korte Riddersstraat nummer 10 beantwoorden aan 17de-eeuws straatbeeld. Voorts ook nieuwgebouwd appartement.

  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 356.
  • MEULEMEESTER J.L., Een inventaris van woonhuizen op de Brugse Schottenplaats, in Brugs Ommeland, XXIII, nummer 1, 1983, p. 23-30.
  • RYCKAERT M., Brugge, Historische stedenatlas van België, Brussel, 1991, p. 107, 192-193.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 1999


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Maartensplein [online] https://id.erfgoed.net/themas/4307 (Geraadpleegd op 18-01-2021)