Geografisch thema

Sint-Niklaasstraat

ID: 4308   URI: https://id.erfgoed.net/themas/4308

Beschrijving

Van Steenstraat naar Oude Burg. Oorspronkelijke naam "Mostaertstraat". Sinds 1394 huidige straatnaam naar "Sint-Niklaasgodshuis of -hospitaal": een complex uit de 14de eeuw bestaande uit een kapel, een breedhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; twee dakkapellen. Lijstgevel geritmeerd door Brugse travee, type I; driepasmaaswerk. Bijhorende trapgevel aan de Oude Zomerstraat. Het slopen van het Sint-Niklaasgodshuis of -hospitaal in 1889 leidt enerzijds tot de verbreding van de straat vastgelegd bij K.B. van 27 maart 1889 en anderzijds tot een eenheidsbebouwing van bepleisterde lijstgevels aan de westelijke straatzijde. De oostkant bewaart voornamelijk zijn 17de-eeuws karakter.

Gekasseide straat met licht krommend tracé; overwegend woonfunctie. Bebouwing van zowel breed- als diephuizen van respectievelijk drie à zeven traveeën en twee à drie traveeën en telkens twee à drie bouwlagen onder zadeldak. Voornamelijk kleinere woningen met uitzondering van nummers 5-7. Voorts ook panden horend bij de winkelhuizen aan de Steenstraat zie pand links van nummer 1, nummer 14. Nummer 9 van 1990 naar ontwerp van architect L. Vermeersch is een voorbeeld van nieuwbouw.

  • Stadsarchief Brugge, Openbare werken. Vaarten en wegen, 1888-1890, XIIIa 256 bis.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 356-358.
  • RYCKAERT M., Brugge, Historische stedenatlas van België, Brussel, 1991, p. 224.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 1999


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sint-Niklaasstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/4308 (Geraadpleegd op 03-12-2020)