Geografisch thema

Sint-Walburgastraat

ID
4311
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4311

Beschrijving

Van Wapenmakers- naar Riddersstraat. Naamgeving sinds 1239 naar de Sint-Walburgakerk gelegen op de hoek met de Riddersstraat. Marcus Gerards (1562) tekent een driebeukige kerk met vermoedelijk een bijhorend ommuurd kerkhof. In 1779 afgebroken en perceel opnieuw bebouwd in 1787, zie Riddersstraat nummer 10. Dominerende woonfunctie met aan de zuidzijde overwegend burgerwoningen en aan de noordzijde gebouwencomplex van de school Hemelsdaele. Huidig straattracé vastgelegd bij K.B. van 19 februari 1940.

De bebouwing klimt op tot de 17de eeuw. Overwegend breedhuizen van drie à vier traveeën en twee en een halve bouwlaag à drie bouwlagen onder zadeldak al dan niet afgewolfd. Vrij homogeen straatbeeld met witbeschilderde en bepleisterde lijstgevels onder meer als verbouwing van trapgevels in de loop van het vierde kwart van de 18de eeuw tot het eerste kwart van de 19de eeuw. Achter lijstgevels gaan soms oude kernen schuil zie nummers 4, 6, 8, 10. In de loop van de 19de eeuw ondergaan gevels wijzigingen onder meer toevoegen van bovenste bouwlaag zie nummer 4 in 1838, nummer 12 in 1857, nummer 18 in 1846.

Nummer 20 weinig vernieuwende nieuwbouw van 1969 naar ontwerp van architect R. D' Helft en M. Vermeersch (Brugge) vormt met Twijnstraat nummer 7 één geheel. Nummer 2 A nieuwbouw van 1983 naar ontwerp van architect L. Deprez (Brugge).

De noordelijke straatzijde met koetspoort horend bij Sint-Jansstraat nummer 18. Klassenvleugel van Lyceum Hemelsdaele, grosso modo pastiche van de laat 18de-eeuwse architectuur, fasengewijs tot stand gekomen in plaats van onder meer bepleisterde lijstgevel van 1862 naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) vermoedelijk opgetrokken als koetspoort bij zogenaamd "Huis 't Serclaes" zie Wapenmakersstraat nummer 14. Rechts vleugel van zeven traveeën en twee bouwlagen van 1956 naar ontwerp van architect M. Hocepied (Brugge) vervangt vermoedelijk 19de-eeuwse lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen + lager poortgebouw van twee traveeën.

 • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nummer 615/1983.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 105/1838, nummer 107/1862, nummer 607/1956.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 359-360.
 • RYCKAERT M., Historische stedenatlas van België. Brugge, Tielt, 1991, p. 216.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Brugge - oudste kern

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Pakhuis

 • Omvat
  Pastorie van Sint-Walburga

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning, gedateerd 1680


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Walburgastraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/4311 (Geraadpleegd op )