Geografisch thema

Spiegelrei

ID
4314
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4314

Beschrijving

Verbinding tussen Jan van Eyckplein en Genthof. Naamgeving voor Reie èn straat. Volgens J. De Smet is een "speghele" in de toponymie een langwerpig water. Volgens K. Verschelde naamgeving naar het huis genaamd "De Grote Speghele". Naam verwijst ook naar de aanwezigheid van diverse spiegelmakers in de loop van de 15de tot de 16de eeuw.

Oorspronkelijk Spiegelrei voorzien van drie bruggen respectievelijk zogenaamd "Nieuwsjaarbrug", "Koningsbrug" (zie Koningstraat) en "Camersbrug" (zie Genthof). Eerst genoemde verdween door de aanleg van het Jan van Eyckplein kort na 1787. Voordien liep ze door langs de Poortersloge naar het Kraanplein.

Belangrijke middeleeuwse handelswijk met havenvoorzieningen. Vanaf 1134 was Brugge bereikbaar via de Dampoort, Langerei en Spiegelrei. Aanvankelijk beperkten de handelsactiviteiten zich tot de omgeving van de Langerei. Circa eind 12de eeuw verlegde het zwaartepunt zich naar de as Kraanrei - Spiegelrei, de uitgelezen plaats om heel vroeg al koopmanshuizen op te trekken, in de onmiddellijke omgeving van de haven en het Tolhuis. Lokalisatie van het "Hof van Rikenburch", het Engels Consulaat.

Thans gekasseide straat met vanouds een bocht ter hoogte van nummers 19, 20; aan zuidzijde kaaimuur en rei; overwegend woonfunctie. Circa 1200 mogelijk bouwrijp gemaakt door het aanvoeren van een laag ophoogzand van nagenoeg één meter dikte. Oudste bebouwing opklimmend tot de eerste helft van de 13de eeuw, heden heterogene scenografie met grote schaalverschillen en stijl- en bouwperiode. Enerzijds diephuizen van drie à vijf traveeën en drie à vier bouwlagen onder zadeldak al dan niet afgewolfd. Weinig oorspronkelijke middeleeuwse gevelopstanden onder meer in de loop van de 18de eeuw vervangen van houten puntgevels, verbouwen in de loop van de 19de eeuw tot lijstgevel en "Kunstige Herstellingen" al dan niet opnieuw naar 17de- of 18de-eeuwse patronen. Anderzijds breedhuizen van drie à acht traveeën en twee à drie bouwlagen onder schild- of mansardedak.

Nieuwbouwproject nummers 9-10 naar ontwerp van architect E. Vanassche (Brugge) van 1985 in plaats van 19de-eeuwse lijstgevels doorbreken het traditioneel karakter van de gevelrij.

 • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nummer 43/1985.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 373 - 378.
 • RYCKAERT M., Brugge, Historische stedenatlas van België, Brussel, 1991, p. 41, 64, 104,107.
 • STAMP G., History in making, in The architects' Journal, 26 july 1989, p. 32-47.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

 • Omvat
  Burgerhuis Den Groote Mortier

 • Omvat
  Burgerhuis met trapgevel

 • Omvat
  College van de Engelse Jezuïeten

 • Omvat
  Den Grooten Boodt en Oud Huis Amsterdam

 • Omvat
  Herenhuis met lijstgevel

 • Omvat
  Hoekhuizen in eenheidsbebouwing

 • Omvat
  Huis De Witte Monnik

 • Omvat
  Huis Dist de Cleene Baers

 • Omvat
  Huis In den Grooten Roozenhoed

 • Omvat
  Samenstel van burgerhuizen

 • Omvat
  Samenstel van stadswoningen

 • Omvat
  Samenstel van stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning gedateerd 1672

 • Omvat
  Stadswoning met klokgevel

 • Omvat
  Stadswoning met trapgevel

 • Omvat
  Stadswoning met woontoren


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Spiegelrei [online] https://id.erfgoed.net/themas/4314 (Geraadpleegd op )