Geografisch thema

Markt

ID: 4372   URI: https://id.erfgoed.net/themas/4372

Beschrijving

De Markt was in het middeleeuwse Borgloon het centrum van de stad; dat dit nu niet meer zo ervaren wordt, is te wijten aan het feit dat in de 19de eeuw de gebouwen van het kapittel op het Speelhof worden afgebroken, en het kerkhof verdwijnt, waardoor een ruim plein naast de kerk ontstaat, dat thans de eigenlijke centrumfunctie vervult.

Plein met onregelmatige vorm, waarvan de zuidwand wordt gevormd door de noordelijke en oostelijke gevels van het stadhuis. Op de Markt monden de Abbeelplaats, de Kroonstraat (trechtervormig) en de Papenstraat uit. Het dominerende element is het volume van het stadhuis; de andere gevelwanden bestaan uit burgerhuizen, waarvan de meeste dateren uit de 19de eeuw, onder meer nummer 6 uit de eerste helft van de 19de eeuw en met eclectische cementering uit eind 19de eeuw, en nummer 9, uit de tweede helft van de 19de eeuw, met gecementeerde gevel; tevens een aantal merkwaardige, oudere exemplaren. Aan de noordzijde van het stadhuis en op de markt bevond zich een waterput. Midden op de markt bevond zich voorheen het perron.


Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1999


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis in Maasstijl

 • Omvat
  Burgerhuis in Maasstijl

 • Omvat
  Kanunnikenhuis

 • Omvat
  Kanunnikenhuis

 • Omvat
  Stadhuis Borgloon

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Twee stadswoningen

 • Is deel van
  Borgloon

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Markt [online] https://id.erfgoed.net/themas/4372 (Geraadpleegd op 16-01-2021)