Geografisch thema

Nekkerspoelstraat

ID: 438   URI: https://id.erfgoed.net/themas/438

Beschrijving

Deel van de verbindingsweg Mechelen - Heist-op-den-Berg/Diest, gaande van stadsvest tot Pasbrug (over de Pasbeek of Vrouwvliet).

Hoofdstraat van het gelijknamige gehucht, dat reeds in de 13de eeuw bekend stond om zijn lakenwevers en volders. De Nekkerspoelstraat dateert van 1385; de oude heirbaan naar Diest, de huidige Lakenmakersstraat, heette voortaan Oude Baan. Aan het einde van de 16de eeuw ging het gehucht ten onder ingevolge het voortdurende oorlogsgeweld. In 1834 werd in het verlengde van de Nekkerspoelstraat de provinciale baan van Mechelen naar Heist-op-den-Berg aangelegd. De heropbloei van Nekkerspoel circa 1850 - de Nekkerspoelstraat was één der eerste Mechelse straten met gasverlichting (1847) - hangt nauw samen met de opkomst van de veehandel, de inrichting van veejaarmarkten en naar het einde van de eeuw toe de inplanting van een conservenfabriek.

Het "erwtenfabriekske" dat in de lente van 1889 in een klein gebouw bij de Vrouwvliet werd opgestart, verkocht zijn ingeblikte erwten onder de merknaam "Le Soleil". In 1900 werd een elektromotor ingeschakeld. Kort voor de Eerste Wereldoorlog was het bedrijf uitgegroeid tot de grootste Europese fabriek van erwtenconserven; later kwamen daar ook andere groenten bij. De fabriek bracht tewerkstelling, bevorderde de bevolkingsaangroei en leidde mettertijd tot de verstedelijking van Nekkerspoel. Eind 1957 werden de fabrieken "Le Soleil" en "Marie Thumas" gefusioneerd onder de naam "Marie Thumas". In 1980 werd laatstgenoemde failliet verklaard en overgenomen door de Franse grootindustrieel Bonduelle. Noch van de oude bedrijfsgebouwen, noch van het spetterende leven op Nekkerspoel bleef veel bewaard; op het kantoor, de directeurswoning, enkele meestergast- en twee portierswoningen na werd alles gesloopt.

Drukke weg voor doorgaand verkeer getypeerd door lintbebouwing opklimmend tot de 19de eeuw (nummers 145 en 237 gesigneerd Klerkx, 1905 en 1911), met als belangrijkste gebouwen de kerk, de gemeenteschool en een paar grotere burgerhuizen. Naar Pasbrug toe zijn er nog enkele sporen van de vroegere landelijke bebouwing bewaard.

 • DE BRUYN A., Honderd jaar parochie Sint-Libertus te Mechelen. Honderd jaar Nekkerspoel en Pasbrug, Mechelen, 1988.
 • [DE BRUYN A.], Sint-Libertusparochie Mechelen 1885-1985. Gids bij de tentoonstelling over het oude Nekkerspoel en Pasbrug tot aan de oprichting van de hulpkerk in 1885. 12 oktober - 20 oktober 1985.

Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet


Relaties

 • Omvat
  Appartementsgebouw

 • Omvat
  Art-decoburgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

 • Omvat
  Burgerhuis met trapgevel

 • Omvat
  Dorpsherberg

 • Omvat
  Hulpkerk van Nekkerspoel

 • Omvat
  Lagere gemeenteschool

 • Omvat
  Neoclassicistsich burgerhuis

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Libertus

 • Omvat
  Pastorie Sint-Libertus

 • Omvat
  Speelgoedmuseum

 • Omvat
  Winkelhuis

 • Omvat
  Woonstalhuis van 1912

 • Omvat
  Zeven burgerhuizen in eclectische stijl

 • Is gerelateerd aan
  Directeurs- en bediendenwoningen van Le Soleil

 • Is gerelateerd aan
  Huisvesting bij fabriek Le Soleil

 • Is deel van
  Mechelen extra muros