Geografisch thema

Duisbeke

ID
4464
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4464

Beschrijving

Noordzuidelijk verlopend oud straattracé. Blijkens een vermelding in 1063 waren er op dit tijdstip hoeven gelegen op Duisbeke. De recente vondst van de funderingen van een schuur uit de Romeinse tijd getuigt van nog vroegere bewoning van de omgeving (zie dorpsinleiding). Thans nog steeds gekenmerkt door de aanwezigheid van meerdere grote bakstenen hoeven overwegend van het gesloten type met bewaarde aanleg doch veelal gedeeltelijk vernieuwd in de loop van de 20ste eeuw zoals: nummer 1 met jaartal 1899 in zwarte pannen in het dak verwijzend naar een heropbouwperiode; nummer 5, voormalige hoeve thans zogenaamde "'t Hof van Heden" met opvallend bouwvolume, recent gerenoveerde gevels op het erf en met inwendig grotendeels gemoderniseerde woning.

 • BERINGS G., Landschap,geschiedenis en archeologie in het Oudenaardse, , in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde en zijn Kastelnij en de Lande tusschen Maercke en Ronne, XXVI, 1989, p. 86.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1996


Relaties

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Semigesloten hoeve

 • Is deel van
  Mater


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Duisbeke [online] https://id.erfgoed.net/themas/4464 (Geraadpleegd op 09-05-2021)