Geografisch thema

Materplein

ID
4514
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4514

Beschrijving

Centraal in de gemeente gelegen dorpsplein van waaruit viif straten naar verschillende richting aanvangen en met geconcentreerde bebouwing. Gekasseide rijweg aan de zuidkant als onderdeel van de wegverbinding Kerkgate - Karel Martelstraat. Het tot in het eerste kwart van de 20ste eeuw beboomde, kleine driehoekige dorpspleintje ter hoogte van het herinneringsmonument uit 1923 voor de gesneuvelden van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, werd aanzienlijk verruimd en van uitzicht veranderd door sloping van het gemeentehuis achter het koor en van woonhuizen rondom de kerk voornamelijk in de jaren 1965-67. De dorpskerk in de noordwestelijke hoek van het plein is met uitzondering van de voorzijde omgeven door een beboomd kerkhof. Ten noorden, achter de Sint-Amelbergakapel, nieuw en groter ommuurd kerkhof, terrasvormig aangelegd in 1953-54.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Café In 't Stadhuis

 • Omvat
  Herberg

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Kasseiweg Materplein

 • Omvat
  Kloosterschool

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Martinus

 • Omvat
  Parochiezaal De Kantschool

 • Omvat
  Sint-Amelbergakapel in neoromaanse stijl

 • Is deel van
  Mater


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Materplein [online] https://id.erfgoed.net/themas/4514 (Geraadpleegd op )