Geografisch thema

Paardemarktstraat

ID
4530
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4530

Beschrijving

Oud straattracé, vroeger ook zogenaamde Kerkstraat, vertrekkend aan de Lijnwaadmarkt; benaming verwijzend naar de plaats waar de paardenmarkt bij de vermaarde jaarmarkt van Ename gehouden werd namelijk ter hoogte van het begin van de huidige Wallestraat tussen de Martijn van Torhoutstraat en de Paardemarktstraat. De straat grenst aan de zuidoostkant van het oud kerkhof rondom de Sint-Laurentiuskerk waar zich voorheen ter hoogte van het westkoor (vroeger met kerkingang) een groot toegangshek aan hekpijlers bevond. Tussen Lijnwaadmarkt en Wallestraat bewaart de straatwand met onpare nummer tussen voornamelijk gemoderniseerde huizen nog enkele eenvoudige lage dorpshuizen van één bouwlaag uit de 19de eeuw, namelijk nummers 39-41. Vanaf het kruispunt met Wallestraat verloopt de straat in de vorm van een voetwegel schuin naar de steenweg Aalst-Oudenaarde (Martijn van Torhoutstraat) en domineert hedendaagse woningbouw.

 • BERINGS G., Ename: meer dan een abdij. Historische schets van een dorpsontwikkeling, in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne, XXIX, 1992, p. 48, 57, 63.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Café Au repos des voyageurs

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Is deel van
  Ename


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Paardemarktstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/4530 (Geraadpleegd op )