Geografisch thema

Zwijndries

ID
4568
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4568

Beschrijving

Licht kronkelende straat met kasseibestrating, onderdeel van het oud wegtracé dat de steenweg Aalst-Oudenaarde verbindt met de steenweg Oudenaarde-Geraardsbergen op Mater; verloopt in het verlengde van de as Beaucarnestraat en Lijnwaadmark; wegverbreding ter hoogte van het kruispunt op het eind van de straat aan de voet van Katteberg, plein dat bij de jaarmarkt dienst deed als varkensmarkt. Vroegste vermelding van het toponiem in begin 15de eeuw, in opvolging van de voordien zogenaamd Dries van Ename (1226), namelijk plaats voor gemene beweiding die op Mater aanleunde bij de Natendries. Door de nog overwegend kleinschalige bebouwing van veelal aangepaste dorpshuizen naast een paar nog herkenbare kleine vroegere hoeven bewaart de straat nog enigszins haar typisch dorpskarakter. In het begin van de straat komen enkele aaneenpalende eenvoudige dorpshuizen van één bouwlaag voor aansluitend bij de bebouwing van de noordelijke pleinwand van de Lijnwaadmarkt en die minstens opklimmen tot begin 19de eeuw namelijk nummers 55-57; nummer 59 later verhoogd tot anderhalve bouwlaag.

 • BERINGS G., op. cit., in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne., XXVI, 1989, p. 126, 132-133.
 • TACK G. - VAN DEN BREMT P. - HERMY M. - CHARLIER G., Bos wastine. Historische ecologie, in voorbereiding.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Kasseiweg Zwijndries

 • Omvat
  Steegbeluik

 • Omvat
  Twee dorpswoningen

 • Is deel van
  Ename


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zwijndries [online] https://id.erfgoed.net/themas/4568 (Geraadpleegd op )