Geografisch thema

Grote Markt

ID: 4616   URI: https://id.erfgoed.net/themas/4616

Beschrijving

"Op den marct" (14de - 15de eeuw), "groete merct " (16de eeuw), Corenmerct (17de eeuw), Graenmarkt (18de - 19de eeuw), dan Markt, en Groote Markt. Belangrijkste en oudste marktplaats, tevens kern der stedelijke agglomeratie, waarop de hoofdstraten in verbinding met de stadspoorten samenkwamen. Op de zuidwesthoek stond het perron; op de westkant, twee waterputten waartussen de weg Luik - Eindhoven.

Plein met onregelmatige vorm, waarvan de gevelwanden worden gevormd door burgerhuizen - drie tot vier bouwlagen - uit de 19de en 20ste eeuw (onder meer nummer 9, huis "De Baert ", tijdens de 18de eeuw "De Housaer", waarvan de oude kern volledig schuilgaat achter een gevel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw; nummer 13, huis "Het Gekroond Hert", neoclassicistisch getint, met steile dakhelling wijzend op oudere kern; nummer 14, huis "Het Slot" of "Het Gulden Slot", vermeld in 1488, doch met huidige neoclassicistische gevelordonnantie uit het begin van de 20ste eeuw) en enkele fraaie exemplaren uit de tweede helft van de 18de eeuw; de puien zijn aangepast aan de nieuwe functie - voornamelijk horeca bedrijven -. De westwand vormt een imposant, gaaf geheel met het huis "Het Sweert" als monumentaal eindpunt. Storend is de recente, buitenschalige zuidelijke gevelwand, op de rechtgetrokken rooilijn, circa 1932 gebouwd ter vervanging van een hele reeks panden uit de 18de eeuw, en het merkwaardig, zuidoostelijk hoekhuis "De Drij Goudblommen", houtconstructie uit de tweede helft van de 16de eeuw, reeds kort voor 1896 gesloopt. Ook het braakliggend perceel tussen nummers 5 en 8 werkt erg storend.

 • MELCHIOR J., Geschiedenis en beschrijving van Hasselt (Familiearchieven nr. 2062, Rijksarchief Hasselt) , p. 36-51.

Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis De Koning van Polen

 • Omvat
  Burgerhuis De Voetboge Camer

 • Omvat
  Burgerhuizen De Draeck en De Sleutel

 • Omvat
  Gasthof Het Sweert

 • Omvat
  Huis Die Handt

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning De Drij Pistolen

 • Omvat
  Stadswoning Den Cop

 • Omvat
  Stadswoning Die Kettel

 • Omvat
  Stadswoning Het Slot

 • Omvat
  Winkelgalerij

 • Is deel van
  Hasselt