Geografisch thema

Havermarkt

ID: 4619   URI: https://id.erfgoed.net/themas/4619

Beschrijving

In de 15de eeuw Joedenstraat, daarna, tot de 19de eeuw Koemarkt; dikwijls aangeduid met de benaming van haar onderdelen, van oost naar west: Lintmerct, Verckensmerct, Koyemerct en Peerdsmerct.

Na de Grote Markt de oudste marktplaats der stad. Eertijds lopend van de Grote Markt tot aan de Maagdendries en de Vuylbeke (Ridderstraat); pas na 1870 doorsteek naar de promenade en het station langs de Perceestraat, de huidige Ridder Portmansstraat, en sindsdien een der invalswegen der stad.

Eertijds een der aanzienlijkste straten, met bij de Grote Markt het eerste stadhuis; andere belangrijke elementen waren het augustijnenklooster, thans grotendeels verdwenen en het huis "De Gulden Put". Van de oorspronkelijke bebouwing, grootschalige patriciƫrswoningen uit de tweede helft van de 18de eeuw en de 19de eeuw, bleven enkele voorbeelden bewaard. Thans wordt de zuidelijke gevelwand beheerst door het gebouw van het gerechtshof, terwijl buitenschalige kantoor- en appartementsgebouwen de wand doorbreken. De noordwand wordt gedomineerd door het Postgebouw. Naast de marktfunctie belangrijke loketfuncties (banken en post), en handelsfunctie.

 • MELCHIOR J., Geschiedenis en beschrijving van Hasselt (Familiearchieven nr. 2062, Rijksarchief Hasselt), p. 114-121.

Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

 • Omvat
  Augustijnenklooster

 • Omvat
  Burgerhuis De Cat

 • Omvat
  Burgerhuis De Gulden Sabel

 • Omvat
  Burgerhuis De Pandour

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl van 1913

 • Omvat
  Gerechtshof

 • Omvat
  Handelsrechtbank

 • Omvat
  Herenhuis De Groote Eenhoren

 • Omvat
  Herenhuis Den Cleynen Eenhoeren

 • Omvat
  Herenhuis Sint-Augustinus

 • Omvat
  Hoekhuis in neobarok van 1925

 • Omvat
  Huis Hotel Schwartzenberg

 • Omvat
  Neoclassistisch burgerhuis

 • Omvat
  Postkantoor

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning De Cleyne Draeck

 • Omvat
  Stadswoning De Gulden Put

 • Omvat
  Stadswoning De Kleyne Gulden Put

 • Omvat
  Stadswoningen De Sterre en De Seehondt

 • Omvat
  Woning Het Leerske

 • Is deel van
  Hasselt

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Havermarkt [online] https://id.erfgoed.net/themas/4619 (Geraadpleegd op 30-10-2020)