Geografisch thema

Diesterstraat

ID
4669
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4669

Beschrijving

Eén der oudste straten van de stad, de voormalige Cloesterstraete (eerste vermelding in de 13de eeuw) of de Steenstraete (ook Steynstraete, eerste vermelding in 1355). Belangrijke invalsweg, die van de abdij, vlak bij de markt gelegen, naar de thans verdwenen Sint-Gangelhoffpoort liep; waar de straat over de Cicindria liep, thans de kruising met de Beek- en Abdijstraat, bevond zich de zogenaamde Cloesterbrugghe.

De naam Steenstraete verwijst mogelijk naar de vroege bestrating. Vrij smalle straat die met een duidelijk helling van de markt naar de vroegere stadspoort afdaalt; het kronkelende verloop en de onregelmatige rooilijn getuigen van de oude inplanting.

De gevelwanden worden gevormd door burgerhuizen van twee tot drie bouwlagen, voornamelijk uit de 19de eeuw, enkele met oude 17de-eeuwse kern. Het groot aantal houten winkelpuien uit eind 19de, begin 20ste eeuw(nummers3, 5, 9, 10, 11, 20, 24, 30, 52, 64) duidt op de vroegere handelsfunctie van de straat, een functie die zij thans volledig verloren heeft. Het begin van de straat wordt gemarkeerd door het imposante volume van het seminarie met abdijtoren en tuin met enkele fraaie bomen (onder meer een treurwilg); andere markante elementen zijn het voormalig klooster der Zusters van Liefde, het voormalig seminarie van de abdij, en de Sint-Gangulfuskerk die, hoewel eigenlijk gelegen op het Sint-Gangulfusplein, toch haar stempel drukt op het laatste gedeelte van de straat.


Bron     : SCHLUSMANS F. met medewerking van GYSELINCK J., LINTERS A., WISSELS R., BUYLE M. & DE GRAEVE M.-C. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6n2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Benedictijnenabdij Sint-Trudo

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Classicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Gevelsteen

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis met twee winkelpuien

 • Omvat
  Klooster van de witzusters

 • Omvat
  Klooster van de zusters van het Heilig Graf van Jeruzalem

 • Omvat
  Klooster van de zusters van liefde

 • Omvat
  Laat-classicistische woning

 • Omvat
  Laat-classicistische woning

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis

 • Omvat
  Seminarie van de abdij

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Tuin van de benedictijnenabdij Sint-Trudo

 • Omvat
  Winkel

 • Omvat
  Winkel

 • Omvat
  Winkels met houten puien

 • Omvat
  Woning met houten winkelpui

 • Is deel van
  Sint-Truiden


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Diesterstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/4669 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.