Geografisch thema

Waregemseweg

ID
4733
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4733

Beschrijving

Vroeger landelijke hoofdas, eertijds zogenaamde Dorpstraat en Kerkstraat, in de 18de eeuw gedeeltelijk gekasseid, als nieuwe steenweg aangepast in 1911-1912, verbreed in 1952 en nogmaals aangepast in 1967. Tot Wortegemplein verlopend en gekenmerkt door verstedelijkte lintbebouwing. Van vroegere bebouwing getuigen éénlaagse woningen, echter met aangepaste gevel: nummer 27 met jaarankers "1888"; nummer 45 (ernaast), vroegere smidse (?) met vlechtingen op linker zijgevel; nummers 100, 102; en aangepaste woningen van twee bouwlagen: nummers 29, 31; nummer 92/ Keerstraat, vroegere boerderij met hoekhuis en voormalige cichorei-ast van begin 20ste eeuw en nummers 96 en 98.

Bij dorpskern, tot 1914 resten van stenen korenwindmolen zogenaamde "Armmolen", teruggaand tot 1571.

Aan hoek met Tjammelsstraat, achterin in een open omhaagde ruimte, open ronde kapel van baksteen in 1954 gebouwd in opdracht van Dhr. J. Vanden Hecke (confer familiewapenschilden) in plaats van veldkapel zogenaamde "Bien longtemps" van 1875, naar verluidt met jaaranker 1752.

 • Wortegem, Pastorie, Liber Memorialis.
 • Inventaris van de wind- en watermolens in de Provincie Oostvlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster, in Kultureel Jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen 1962, Tweede band, XVI, 1963, p. 102.

Bron     : Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Kosterswoning

 • Omvat
  School, heden gemeentehuis

 • Omvat
  Tweegezinswoning

 • Omvat
  Westbroeckhof

 • Is deel van
  Wortegem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Waregemseweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/4733 (Geraadpleegd op )