Geografisch thema

Annovenstraat

ID
4736
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4736

Beschrijving

Voorheen zogenaamd "Oudenhovestraat". Benaming ontleend aan de gelijknamige oude wijk in het zuiden van Schorisse, ten Oosten van de Koekamerstraat. De bochtige Annovenstraat, hoofdstraat van het gehucht "Oudenhove" vertoont geconcentreerde kleinschalige, landelijke bebouwing; overwegend echter door vernieuwing of aanpassingen reeds sterk gewijzigde oude huisjes en kleine vroegere hoeven.

* Kapellen van Annoven, op hoger gelegen hoekperceel/ Kapelstraat nummer 2. Eén grote wegkapel uit het derde kwart van de 19de eeuw met ernaast een later toegevoegde ommegang van zeven kleine kapellen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën van 1901, opgericht door Fr. Verschelden uit Ronse. Als lokaal bedevaartsoord laatste decennia in verval geraakt. Restauratie van de kapellen aangevat in 1993. Recente tuinaanleg vervangt vroegere cipressen en lindebomen. Aan de hoek met Kapelstraat, in de as van de grote kapel en van het laatste deel van de Annovenstraat: toegangstrap voorafgegaan door ijzeren hek aan pijlers met imitatierotsbekleding.

Grote rechthoekige neogotische kapel in baksteenbouw onder steil zadeldak (kunstleien) voorzien van klokkenstoeltje bekroond door ranke vierzijdige leien spits met ijzeren kruis. Hardstenen gedenkplaat rechts in voorpuntgevel met volgende inscriptie: "FR. VERSCHELDEN CASSYAS / te RONSE/ heeft deze 8 kapellen / ter eere van O.L. Vrouw doen / bouwen uit dankbaarheid / voor zijne bekomene genezing / 1901". Grote spitsboogpoort; zevendelig bovenlicht met glas-in-lood. Puntgeveltop met kruisbeeld onder beborde overhuiving. Zijgevels met versneden hoeksteunberen, gekoppelde lancetvensters en een spitsboognis. Bakstenen kapelinterieur voorheen met muurschilderingen. Imitatiegrot tegen achterwand met uitgespaard altaar en rechts gepolychromeerd plaasteren beeld van Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Bernadette. Voorts nog diverse kleine heiligenbeeldjes waaronder Heilig Hart, Heilige Familie, Heilige Antonius.

Ten westen, zeven dezelfde kleine neogotische ommegangskapellen opgesteld in halve ovaalvorm. Rechthoekige open kapelletjes in baksteenbouw onder leien zadeldak, sommige met vorstkam. Voorpuntgevel met schouderstukken op hardstenen consoles en hardstenen topaflijning met kruisbekroning. Hoge spitsboog met ijzeren tracering in bovenlicht, voorheen met smeedijzeren toegangshek. Beide zijgevels met lancetvenster en -nis telkens in spitsbogig spaarveld. Spitsboognis ingeschreven in achterpuntgevel. Kapellen met bepleisterd interieur en altaartje, waarop gepolychromeerde plaasteren taferelen in halfverheven reliëf, de zeven smarten van Maria voorstellende.

  • DEVOS P., De Annovenkapellen van Schorisse, Monumenten & Landschappen in Oudenaarde en Maarkedal (9), Oudenaarde, 1997, p. 87-88.

Bron     : Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Annovenstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/4736 (Geraadpleegd op )