Geografisch thema

Nederholbeekstraat

ID: 4763   URI: https://id.erfgoed.net/themas/4763

Beschrijving

Lang onderdeel van noordzuid-verlopende hoofdas in de gemeente, van het dorpscentrum leidend naar het gehucht Louise-Marie. Wegtracé met rechtlijnig karakter, min of meer parallel met de Holbeek. Zeer gevarieerd bebouwingsbeeld met voornamelijk verspreide woningbouw. Van de beperkte oudere bebouwing, minstens teruggaand tot de 18de eeuw, getuigen nog enkele semi-gesloten of gesloten hoeven, veelal sterk veranderd of vervangen door nieuwe gebouwen in de 19de tot 20ste eeuw zoals nummer 41: met jaartal 1611 in doorrit op uit woning gerecupereerde moerbalk; ook nog in de tweede helft van de 19de eeuw nieuw opgerichte hoeven zoals vroegere boerderij en café zogenaamd "De Eierput", nummers 23-25. Daarnaast veelal reeds gewijzigde dorpshuizen vanaf de periode tweede helft van de 19de eeuw, waaronder van een bouwlaag (nummer 224) en van anderhalve bouwlaag (nummer 87) met typische deuromlijsting van gesinterde baksteen. Opvallende toename van woningbouw sinds de interbellumperiode waaronder twee reeksen rijhuizen in eenheidsbebouwing van circa 1935: nummers 50-60, zes rijhuizen met voorgevel geleed door lisenen; nummers 70-88, een meer opvallende rij van 10 enkelhuizen met spiegelbeeldschema, geritmeerd door drie puntgevels van gekoppelde deurtraveeën met zijlichten onder luifel en decoratief toegepaste baksteen. Recent sterk toegenomen aantal huizen, overwegend alleenstaande villabouw.


Bron     : Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs : Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1998


Relaties

 • Is deel van
  Etikhove
  Etikhove (Maarkedal)

 • Omvat
  Arbeiderswoning
  Nederholbeekstraat 119 (Maarkedal)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Nederholbeekstraat 29 (Maarkedal)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Nederholbeekstraat 47 (Maarkedal)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Nederholbeekstraat 95 (Maarkedal)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Nederholbeekstraat 165 (Maarkedal)

 • Omvat
  Dokterswoning
  Nederholbeekstraat 6 (Maarkedal)

 • Omvat
  Gemeentehuis Etikhove met onderwijzerswoning
  Nederholbeekstraat 1 (Maarkedal)

 • Omvat
  Hoeve
  Nederholbeekstraat 111A (Maarkedal)

 • Omvat
  Hoeve en Heilig-Hartkapel
  Nederholbeekstraat 226 (Maarkedal)

 • Omvat
  Hoeve Ganzenhof
  Nederholbeekstraat 99 (Maarkedal)

 • Omvat
  Parochiale feestzaal
  Nederholbeekstraat 30 (Maarkedal)

 • Omvat
  Reeks dorpswoningen
  Nederholbeekstraat 170, 172, 174, 176, 178, 180 (Maarkedal)

 • Omvat
  Villa Petro
  Nederholbeekstraat 9 (Maarkedal)