Geografisch thema

Aimé Delhayeplein

ID: 4780   URI: https://id.erfgoed.net/themas/4780

Beschrijving

Voormalige "Brul bij de Steenbrugge", een vochtige weide bij de stenen brug over de Molenbeek op de noordgrens van de middeleeuwse binnenstad. In 1492 werd hier in het huis van de proost Pieter van den Haute van het Sint-Hermeskapittel, een vrouwenklooster gesticht gewijd aan Sint-Anna en belast met ziekenzorg, ook zogenaamd zwartzustersklooster. In 1496, aankoop van een aanpalend huis en doorgang naar de Wijnstraat, confer Zwartezustersstraat. Vanaf de 16de eeuw ook school voor meisjes. In 1796 opgeheven door de Fransen en openbare verkoop in 1798. Kapel gesloopt. Tussen 1801 en 1810 heropening als school. Gebouwen door nieuwe privé-eigenaar in 1841 geschonken aan het Burgerlijk hospitaal. Verkocht aan Fr. J. Van Blaeren en ingericht als "Pensionnat-Collège St.-Louis de Gonzague". In 1851 verkocht en eerste locatie van het bisschoppelijk college. Vanaf 1856 gebouwen omgevormd tot textielfabriek door de gebroeders Magherman, in 1865 gekend als tweede gemechaniseerd bedrijf in Ronse. In 1878 verkocht aan de familie Thomaes die hier één van de belangrijkste spinnerijen en ververijen van de stad exploiteerde en uitbreidde. Op de plaats van het in 1970-71 gesloopte zwartzustersklooster werden gebouwen van de christelijke mutualiteit opgetrokken, in plaats van het kasteeltje Thomaes kwam een winkelcomplex.

Thans druk en kaal plein met deels behouden 19de- (nummers 22-25) en begin 20ste-eeuwse bebouwing (onder meer nummers 7, 10, 12-13 volgens bouwplannen van 1929 met kenmerkende bakstenen gevels met bepleisterde ornamenten, nummer 18 met aanpalende mechanische schrijnwerkerij opgericht in 1921 door V. Slots).

 • Stadhuis Ronse, Archief Huisvesting - Ruimtelijke Ordening, Bouwaanvragen, Doos 1929. 1.4-30.6, 1.7-30.9.
 • CAMBIER A., Een paar geredde elementen van het klooster der Zwarte Zusters op den Brul bij de Steenbrug te Ronse, in Annalen Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XXVIII, 1979, p. 185-190.
 • DELGHUST O., Le Béguinage et le Couvent des Soeurs Noires, Renaix, 1943.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1998


Relaties

 • Omvat
  Café Victory

 • Omvat
  Classicistisch herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Is deel van
  Ronse

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Aimé Delhayeplein [online] https://id.erfgoed.net/themas/4780 (Geraadpleegd op 25-11-2020)