Geografisch thema

Beekstraat

ID: 4783   URI: https://id.erfgoed.net/themas/4783

Beschrijving

Van Bruul in het stadscentrum noordoostwaarts leidend naar de landelijke Savooistraat, het tracé volgend van de Molenbeek en parallel met de Ninovestraat. Straatbeeld voornamelijk bepaald door nijverheidsgebouwen en achterbouwen van de Ninovestraat.

In het begin van de straat, voorbij de eerste bocht, stond tot 1926 aan de Molenbeek de zogenaamde "Bruulmolen", een watermolen opgericht door de kapittelheren van Ronse in de 14de eeuw. Vermeld in 1418. Thans zijn ter hoogte van het verval in de beek nog nauwelijks sporen zichtbaar van de verdwenen korenwatermolen.

  • EMMANUEL-M. (Br.) - MORA M., Eigen schoon, De watermolens van Ronse en wat er mee in verband staat, s.l., s.d., p. 49-53.
  • GADEYNE G., Inventarissen van archieven van kerkfabrieken (Oud Regiem), Deel II: Kapittelkerk en parochiekerken van Ronse, Brussel, 1979, p. 237.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1998


Relaties

  • Omvat
    Schrijnwerkerij De Noordboom

  • Is deel van
    Ronse

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Beekstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/4783 (Geraadpleegd op 03-12-2020)