Geografisch thema

Charles Vandendoorenstraat

ID
4794
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4794

Beschrijving

Vroegere Vooruitgangsstraat naar de herberg zogenaamd "Café du Progrès", aangelegd in het nieuwe stationskwartier geürbaniseerd na de aanleg van de spoorlijn (1861) volgens plan van architect H. Vigneron, goedgekeurd bij KB van 18.07.1892. Verkaveld vanaf 1895. Thans zogenaamd naar fabrikant Charles Vandendooren, pionier in de textielindustrie die in 1868 reeds een stoommachine introduceerde in zijn bedrijf in de Kruisstraat.

Typische woonstraat als verbinding tussen Oude Vesten en Kerkplein met in 1892 gebouwde neogotische Sint-Martinuskerk. Doorsnee-bebouwing met eind 19de-eeuwse rijhuizen van donkere baksteen met drie bouwlagen geritmeerd door getoogde muuropeningen, soms verrijkt met witte banden, sierankers of aflijnende baksteenfriezen. Een doorgang in nummer 11 geeft toegang tot het Willocqsteegje.

 • Stadhuis Ronse, Archief Technische Dienst, Rooiplannen, nr. 1.
 • VANBUTSELE K., De Ronsese textielindustrie in de XIXde en begin XXste eeuw, in Annalen Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en van het Tenement van Inde, XXIV, 1975, p. 63.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1998


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis neo-Lodewijk XVI-stijl

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch herenhuis

 • Omvat
  Ensemble van rijhuizen

 • Is deel van
  Ronse


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Charles Vandendoorenstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/4794 (Geraadpleegd op 21-06-2021)