Geografisch thema

Frédéric Bruneellaan

ID: 4813   URI: https://id.erfgoed.net/themas/4813

Beschrijving

Nieuwe laan, als onderdeel van de interbellumwijk ten Westen van de oude stadskern, getrokken volgens plan van architect A. Massez goedgekeurd bij KB van 03.09.1928. Oorspronkelijk als verbinding tussen de Hoogstraat en de Viermaartlaan. Later zuidelijk deel Middelbareschoolstraat, thans Gomar Vandewielelaan genaamd. Zogenaamd naar de in 1855 te Ronse geboren ingenieur-architect, voornamelijk bekend als spoorwegontwerper van onder meer de Brusselse Noord-Zuid-verbinding.

Bebouwing met doorsneerijwoningen met bakstenen parement, enkelhuisopstand met twee traveeën en drie bouwlagen onder zadel- of mansardedak en voornamelijk art-deco-ornamenten (onder meer nummers 19, 20, 21 en 23 volgens bouwplannen van 1935 respectievelijk van architect A. Van Laethem en architect G. Lagache). Het einde van de straat en hoek met het Koningin Astridplein worden gedomineerd door het in 1936 door stadsarchitect A. Massez gebouwde Koninklijk Atheneum.

  • Stadhuis Ronse, Archief Huisvesting - Ruimtelijke Ordening, Bouwaanvragen, Doos 1935. 1.7-31.8, 1.5-31.5. Stadhuis Ronse, Archief Technische Dienst, Rooiplannen, nummer 25.
  • DELGHUST O., Célébrités Renaisiennes, III, Annalen Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XV, 1966, p. 47-53.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1998


Relaties