Geografisch thema

Grote Markt

ID: 4819   URI: https://id.erfgoed.net/themas/4819

Beschrijving

Ruim onregelmatig vierhoekig plein met gesloten karakter, gelegen ten zuiden van de Vrijheid of kerkelijk domein en centrum van de middeleeuwse handelsnederzetting. Op de "Figuratieve caerte van de gelegenheyt binnen Ronsse" van 1684 met "schepenhuys" met klein perron in noordwesthoek en zogenaamd "Laeckenmeethuys", een vrijstaand gebouw in zuidoosthoek, eigendom van de heer van Ronse, gesloopt in 1775. Verschillende oude straten verbinden het plein met de belangrijkste pleinen en gebouwen van de stad: in de noordoosthoek de Hospitaal- en Priestersstraat met het vroegere hospitaal en de kerkelijke site van Sint-Hermes, Sint-Pieters en Sint-Martinus, in de zuidoostelijke hoek Spillegem in oostelijke richting, aan de westzijde de Peperstraat als verbinding met de vroegere Berplasch. Sinds 1871 vormt de Zuidstraat de verbinding tussen de oude binnenstad en het nieuwe stationskwartier in zuidelijke richting. Nog wekelijkse markt op woensdag.

Publieke fontein met obelisk midden op het oostelijk deel van de Markt sinds 1819, voorheen omgeven door een vierkant parterre met vier gaslantaarns. Heraanleg aan de gang.

Bebouwing met nog grotendeels 19de-eeuws voorkomen met witgepleisterde parementen (nummers 1, 8, 9, 36) en sporadisch zichtbare oude kernen (onder meer nummers 2-3 onder steil zadeldak met rechts zijaandak met vlechtingen, minstens opklimmend tot de 18de eeuw). Zeer diepe percelen met in binnenblok gelegen achterhuizen of fabrieken. Verschillende vroegere estaminets en hotels, thans cafés en restaurants en enkele imposante 19de-eeuwse herenwoningen. Voornamelijk nieuwe administratieve gebouwen (vroegere Nationale Bank, van 1964 door het Atelier d'Architecture Delgutte, thans Vredegerecht en postgebouw) in zuidwestelijke hoek.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1998


Relaties

 • Is deel van
  Ronse
  Ronse (Ronse)

 • Omvat
  Brouwerswoning
  Grote Markt 24 (Ronse)

 • Omvat
  Café Carillon
  Grote Markt 38 (Ronse)

 • Omvat
  Café de la Couronne
  Grote Markt 6 (Ronse)

 • Omvat
  Café Harmonie
  Grote Markt 10 (Ronse)

 • Omvat
  Café Hotel Alfa
  Grote Markt 40 (Ronse)

 • Omvat
  Café Local Unique
  Grote Markt 25 (Ronse)

 • Omvat
  Cafés naar ontwerp van architecten J. Vandenbossche en R. De Roose
  Grote Markt 35, 39 (Ronse)

 • Omvat
  Gendarmerie
  Grote Markt 30 (Ronse)

 • Omvat
  Hotel de la Cour Royale
  Grote Markt 26 (Ronse)

 • Omvat
  Huis Joly
  Grote Markt 28, 29 (Ronse)

 • Omvat
  Leerlooierij
  Grote Markt 41 (Ronse)

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis
  Grote Markt 33, 34 (Ronse)

 • Omvat
  Notariswoning
  Grote Markt 27 (Ronse)

 • Omvat
  Openbare fontein met obelisk
  Grote Markt zonder nummer (Ronse)

 • Omvat
  Stadhuis van Ronse
  Grote Markt 12 (Ronse)

 • Omvat
  Stadswoning
  Grote Markt 7 (Ronse)

 • Omvat
  Winkel en appartementen
  Grote Markt 37 (Ronse)