Geografisch thema

Hogerlucht

ID
4823
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4823

Beschrijving

Van de Wolvestraat opklimmend naar de Ommegangstraat, gemeentegrens met Maarkedal. In 1917 onder leiding van aannemersbedrijf Lagache-Dumont verbreed.

In de hoek met Ommegangstraat, op de zuidflank van de getuigenheuvelrug bevindt zich het natuurreservaat zogenaamd "Bois-Joly" waarvan in 1956 ongeveer de helft werd onteigend voor de aanleg van het "nieuw kerkhof" naar ontwerp van tuinachitect R. Pechère, ook met toegang in de Ommegangstraat. Resterend gemengd loofbos van 13 ha met een rijke fauna en flora en bronnen die het ontstaan geven aan de Noorisbeek. Zogenaamd naar archeoloog Edouard Joly (1812-1887) die rond midden 19de eeuw in het bos talrijke tuinornamenten liet oprichten in verband met de Keltische cultuur. De enige resterende ornamenten zijn twee monolieten, een dolmen en een menhir, gevonden door E. Joly op de Muziekberg en Fortuinberg; de dolmen bevindt zich op het hoogste punt van de tuin, het huidige kerkhof. Voorts ook kunstmatige vijvertjes en fonteinen. Deze tuin met follies en drudische monumenten waren een unicum in België. In 1955 tevens vindplaats van paleolithische artefacten uit het Laat-Neolithicum.

 • CROMBE PH., Twee laat-neolithische vindplaatsen in de omgeving van Ronse: "De Klomp" (Nukerke, Maarkedal), "Hoogerlucht" (Ronse), in Annalen Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XXXVI, 1987, p. 59-75.
 • MEULENKAMP W. - NUYTEN A., BOIS-JOLY: De "druïdische" monumenten van Edouard Joly te Ronse, in De woonstede door de eeuwen heen, LXXII, 1986, p. 70-77.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K., TACK A. & VERBEECK M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15n3, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Bedrijfsgebouw

 • Omvat
  Herberg Châlet du Bois Joly

 • Omvat
  Kliniek Zusters van Barmhartigheid

 • Omvat
  Rij arbeiderswoningen

 • Omvat
  Rij arbeiderswoningen

 • Omvat
  Rij arbeiderswoningen

 • Omvat
  Villa in nieuwe zakelijkheid

 • Is deel van
  Ronse


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hogerlucht [online], https://id.erfgoed.net/themas/4823 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.