Geografisch thema

Hospitaalstraat

ID: 4826   URI: https://id.erfgoed.net/themas/4826

Beschrijving

Zogenaamd naar het oude Sint-Elooishospice, minstens opklimmend tot de 14de eeuw en opgericht ter verzorging en opvang van de pelgrims. Gereorganiseerd onder Filips de Goede in 1456 met toekenning van het "lepelrecht" en bediend door zusters augustinessen. Herhaaldelijk verwoest in stadsbranden. Heropgebouwd in 1720, afgeschaft door de Fransen in 1796, kapel als "tempel der wet" gebruikt, nadien tot 1824 gendarmeriekazerne. Heringericht als hospitaal in 1825 onder leiding van de zusters van Liefde, dienst doende tot 1916, nadien onder meer postgebouw en gesloopt in 1934. Op de vrijgekomen gronden werd in 1935 het Jean-Baptiste Mouroitplein aangelegd.

Eenzijdige nog 19de-eeuwse bebouwing tussen de Grote Markt en de ingang van de "Hoge Mote" onderbroken door de Priestersstraat.

  • Zorgen voor zieken te Ronse, Ronse, 1995.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1998


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hospitaalstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/4826 (Geraadpleegd op 16-01-2021)